Oldal kiválasztása

Birtokvédelem:

Birtoklás tényén alapuló, a birtoksértéstől számított 1 éven belül a jegyző előtt kezdeményezhető eljárás, mely a tilos önhatalommal megzavart birtokállapot visszaállítására irányul.

Jogszabályok:

17/2015. (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Letölthető nyomtatvány:

Állattartási ügyek

Az eljárás célja az állattartási szabályok betartásának vizsgálata, az állatok védelme. Az eljárás indulhat kérelemre, vagy közérdekű bejelentés alapján.

Szükség szerint az állategészségügyi hatóság szakvéleményének figyelembevételével a bizonyítási eljárás eredményeként hozza meg a hatóság a döntését.

Amennyiben az állattartó úgy tartja az állatot (vagy állatait), hogy az nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, akkor a hatóság határozatban meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében. A határozatban foglalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén állatvédelmi bírság szabható ki.

Jogszabályok:

41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

1998.évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

 

Elérhetőség:

Szabó-Zádori Ivett     aljegyző         (+ 36 76) 449-011 (mellék: 0205)     aljegyzo@lakitelek.hu

  1. számú iroda

 

Letölthető nyomtatvány:
Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány segédlettel

Megszakítás