Oldal kiválasztása

Anyakönyvi Hivatal feladatai

  • születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat kiállítása,
  • házasságkötés lebonyolítása,
  • apai elismerő nyilatkozzatok megtétele,
  • állampolgársági eskü lebonyolítása,
  • születési, házassági névváltoztatási eljárás lebonyolítása

Az anyakönyvi ügyek intézéséhez – a kérelmek jellegénél fogva- személyes jelenlét szükséges.
Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot személyesen (személyi azonosítóval) vagy a mellékelt meghatalmazással lehet igényelni.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2014. július 1-től Elektronikus Anyakönyvi Rendszer lépett életbe.

Az elektronikus anyakönyv folyamatosan bővül a bekerült adatokkal, de mivel ez egy bonyolult és időigényes eljárás, az ügyintézési idő lényegesen megnövekszik.

 

Elérhetőség:

Tóth-Aradi Mónika     anyakönyvvezető         (+ 36 76) 449-011 (mellék: 0214)  anyakonyv@lakitelek.hu

  1. számú iroda

Szabó-Zádori Ivett    anyakönyvvezető         (+ 36 76) 449-011 (mellék: 0205)   anyakonyv@lakitelek.hu

  1. számú iroda

 

Anyakönyvi Hivatalt érintő jogszabályok:

  1. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról,

32/2014. (V.19) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

2013. évi V törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

Csak személyesen vagy ügyfélkapun keresztül lehet beadni a kérelmeket!

Megszakítás