Oldal kiválasztása

A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő. A KCR 2015. január 1-jén kezdte meg működését.

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:

 • beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
 • beépítésre szánt területen fekvő telken
  • létesített épületnek,
  • létesített épületen belül található lakásnak,
  • létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,
 • beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon
  • épületet létesítettek,
  • létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,
 • egyéb olyan ingatlan, mely a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál
 • olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

 • település neve
 • postai irányítószám
 • közterületnév
 • közterületjelleg
 • házszám
 • ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele
 • ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és
 • ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.

A nyilvántartás naprakészen tartásáról a lakiteleki ingatlanok esetében Lakitelek Jegyzőjének nevében a Vagyongazdálkodási és Beruházási Csoport gondoskodik a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálatával, továbbá szükség esetén új címek képzésével.

A címek felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van.

Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó Képviselő-Testületi határozat meghozatalára kerül sor:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2017. (IX.14.) határozata Közterületek elnevezése
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2021. (Vl.29.} határozata Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének „Közterületek elnevezése” tárgyú, 128/2017. {IX.14.) számú önkormányzati határozatának módosítása, kiegészítése

Házszám hiánya vagy módosítása esetén a jegyző a házszám megállapításáról határozatot hoz.

A házszámot jelző táblát – amennyiben az ingatlanon épület található – az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni!

A költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén az új címadatokat tartalmazó lakcím kártyát az illetékes járási hivatal gyártja le. A címváltozásról a helyi postahivatalt és az illetékes földhivatalt értesítjük. A lakcímváltozást a szolgáltatóknál, cégbíróságon stb. az érintett lakosoknak szükséges jelezni.

 

Címkezelés típusa A változással érintett ingatlan Új cím Érvényesség kezdete
Helyrajzi száma Címe
címképzés Lakitelek, belterület 3719/2 hrsz.  – Árpádszállási út 1/b 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 3720 hrsz. Tőserdő Szikra 50. Árpádszállási út 1/a 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4302 hrsz. Árpádszállás 29. Árpádszállási út 13. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4303 hrsz. Árpádszállás 28. Árpádszállási út 15. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4304 hrsz. Árpádszállás 27. Árpádszállási út 17. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4305 hrsz. Árpádszállás 26. Árpádszállási út 19. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4306 hrsz. Bocskai u. 7/D Árpádszállási út 21. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4307/1 hrsz. Árpádszállás 25/A Árpádszállási út 23. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4307/2 hrsz. Árpádszállás 25. Árpádszállási út 25. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4311/1 hrsz. Árpádszállás 12. Árpádszállási út 27. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4311/2 hrsz. Árpádszállás 12. Árpádszállási út 29. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4312/1 hrsz. Kapásfalu Árpádszállás 22-1. Árpádszállási út 31. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4312/2 hrsz. Árpádszállás 22-2. Árpádszállási út 33. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4313/1 hrsz. Árpádszállás 21. Árpádszállási út 35. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4313/2 hrsz. Árpádszállás 21. Árpádszállási út 37. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4314/1 hrsz. Árpádszállás 20/A Árpádszállási út 39. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4314/2 hrsz. Árpádszállás 20. Árpádszállási út 41. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4315 hrsz. Árpádszállás 19. Árpádszállási út 45. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4317/2 hrsz. Árpádszállás 19-2. Árpádszállási út 43. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4319 hrsz. Árpádszállás 18. Árpádszállási út 49. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4322/3 hrsz. Árpádszállás 17. Árpádszállási út 51. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4322/4 hrsz. Árpádszállás 4322/4 hrsz. Árpádszállási út 53. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4323/1 hrsz. Árpádszállás 15-1. Árpádszállási út 55. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4324/1 hrsz. Árpádszállás 15-2. Árpádszállási út 57. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4326 hrsz. Árpádszállás 14. Árpádszállási út 59. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4329 hrsz. Árpádszállás 11. Árpádszállási út 65. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4331/1 hrsz. Árpádszállás 10/A Árpádszállási út 67. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4332 hrsz. Árpádszállás 10-2 Árpádszállási út 69. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4347 hrsz. Szikra 27. Árpádszállási út 71. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4348/2 hrsz. Árpádszállási út 75. Árpádszállási út 75. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4348/3 hrsz. Szikra 26-3. Árpádszállási út 77. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4348/4 hrsz. Szikra 26/A Árpádszállási út 79. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4349 hrsz. Szikra 26-4. Árpádszállási út 81. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4350/1 hrsz. Szikra 25-1. Árpádszállási út 83. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4351 hrsz. Szikra 25-2. Árpádszállási út 87. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4352 hrsz. Szikra 24-2. Árpádszállási út 89. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4353/1 hrsz. Árpádszállási út 91. Árpádszállási út 91. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4353/2 hrsz. Árpádszállási út 93. Árpádszállási út 93. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4353/4 hrsz. Szikra 23. Árpádszállási út 97. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4354 hrsz. Szikra 23-2. Árpádszállási út 99. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, belterület 4355 hrsz. Szikra 22-2. Árpádszállási út 101. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 0155/2 hrsz. Kisalpár dűlő 98. Árpádszállási út 109. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 0184/2 hrsz. Szikra 6/1. Árpádszállási út 105. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 0184/3 hrsz. Szikra dűlő 5. Árpádszállási út 107. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 0184/21 hrsz. Szikra 6/B ? Árpádszállási út 103. 2021.05.30.
címképzés Lakitelek, külterület 0205/3 hrsz.  – Árpádszállási út 5. 2021.05.30.
címképzés Lakitelek, külterület 0205/4 hrsz.  – Árpádszállási út 7. 2021.05.30.
címképzés Lakitelek, külterület 0205/5 hrsz.  – Árpádszállási út 9. 2021.05.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 0241/8 hrsz. Szikra tanya 195. Világoshegy major 1. 2021.07.12.
cím módosítása Lakitelek, belterület 304/4 hrsz. Kisalpár tanya 101/j Part utca 1. 2021.08.03.
címképzés Lakitelek, belterület 304/6 hrsz.  – Part utca 2. 2021.08.03.
cím módosítása Lakitelek, belterület 304/2 Kisalpár tanya 101/f Part utca 3. 2021.08.03.
cím módosítása Lakitelek, belterület 305 Kisalpár tanya 101/e Part utca 4. 2021.08.03.
címképzés Lakitelek, belterület 319/1  – Part utca 5. 2021.08.03.
cím módosítása Lakitelek, belterület 319/2 Kisalpár tanya 101/g Part utca 6. 2021.08.03.
címképzés Lakitelek, belterület 320  – Part utca 7. 2021.08.03.
cím módosítása Lakitelek, belterület 321 Kisalpár tanya 101/b Part utca 8. 2021.08.03.
címképzés Lakitelek, belterület 322  – Part utca 9. 2021.08.03.
címképzés Laktielek, belterület 324  – Part utca 10. 2021.08.03.
címképzés Lakitelek, belterület 325/2  – Part utca 11. 2021.08.03.
címképzés Lakitelek, belterület 870/1  – Bem utca 9. 2021.08.04.
címképzés Lakitelek, belterület 870/2  – Petőfi utca 16/b 2021.08.04.
címképzés Lakitelek, belterület 4345/2 Kisrét utca 1. 2021.08.13.
címképzés Lakitelek, belterület 4345/1 Kisrét utca 3. 2021.08.13.
címképzés Lakitelek, belterület 3123 Lepke utca 1-11. 2021.08.19.
címképzés Lakitelek, belterület 3219/2 Katica utca 1-11. 2021.08.19.
címképzés Lakitelek, belterület 3261 Cinke utca 21-31. 2021.08.19.
címképzés Lakitelek, külterület 088/43 Kisalpár dűlő 5. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 088/7 Kisalpár 91. Kisalpár dűlő 7. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 088/6 Kisalpár 91-1. Kisalpár dűlő 9. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 088/5 Kisalpár 90. Kisalpár dűlő 11. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 088/4 Kisalpár 89. Kisalpár dűlő 13. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 088/3 Kisalpár 88. Kisalpár dűlő 15. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 088/41 Kisalpár 87. Kisalpár dűlő 17. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 088/11 Kisalpár 85. Kisalpár dűlő 19. 2021.08.30.
címképzés Lakitelek, külterüelt 090/3 Kisalpár dűlő 21. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 090/2 Kisalpár 69. Kisalpár dűlő 23. 2021.08.30.
címképzés Lakitelek, külterület 091/80 Kisalpár dűlő 25. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 091/3 Kisalpár 58. Kisalpár dűlő 27. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 093/5 Kisalpár 57. Kisalpár dűlő 2. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 096/3 Kisalpár 55. Kisalpár dűlő 4. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 093/4 Kisalpár 56. Kisalpár dűlő 6. 2021.08.30.
cím módosítása Lakitelek, külterület 0263/6 Szikra 257-2. Agyagos dűlő 1. 2021.08.26
cím módosítása Lakitelek, külterület 0263/7 Szikra 249. Agyagos dűlő 3. 2021.08.26
cím módosítása Lakitelek, külterület 0265/4 Szikra dűlő 233. Agyagos dűlő 5. 2021.08.26
cím módosítása Lakitelek, külterület 0265/5 Szikra 230. Agyagos dűlő 7. 2021.08.26
címképzés Lakitelek, külterület 0265/6 Agyagos dűlő 9. 2021.08.26
cím módosítása Lakitelek, külterület 0269/2 Szikra 248. Agyagos dűlő 2. 2021.08.26
címképzés Lakitelek, belterület 1285 Deák Ferenc utca 1. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, belterület 1319 Deák Ferenc utca 1/a 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 1320 Szikra út 261. Deák Ferenc utca 3. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, belterület 1321/1 Deák Ferenc utca 3/a 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 1332 Szikra 272. Deák Ferenc utca 5. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, belterület 1334/5 Deák Ferenc utca 9. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, belterület 1334/7 Deák Ferenc utca 11. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, belterület 1334/31 Deák Ferenc utca 15. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 1330 Szikra 261. Deák Ferenc utca 2. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, belterület 1326/147 Deák Ferenc utca 4. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 301 Ugi út 1. Ugi út 2. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 302 Ugi út 2. Ugi út 4. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 303 Ugi út 3. Ugi út 6. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 308 Ugi út 4. Ugi út 8. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 309 Ugi út 5. Ugi út 10. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 311 Ugi út 6. Ugi út 12. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 312 Ugi út 6/a Ugi út 14. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 330/1 Ugi út 7-1 Ugi út 16. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 330/2 Ugi út 7-2 Ugi út 18. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 331/1 Ugi út 9. Ugi út 20. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 331/2 Ugi út 9/a Ugi út 22. 2021.09.03
cím képzés Lakitelek, belterület 344 Ugi út 24. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 354/2 Kisalpár dűlő 107. Ugi út 26. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 354/1 Kisalpár dűlő 107. Ugi út 28. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, belterület 353 Ugi út 30. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 357/1 Ugi út 12. Ugi út 3. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 357/2 ugi út 13. Ugi út 5. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 357/3 Ugi út 1/F Ugi út 7. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, belterület 357/4 Ugi út 9. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, belterület 357/5 Ugi út 11. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0174/2 Szikra 8-1. Ugi út 13. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, külterület 0169/10 Ugi út 15. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0169/18 Szikra tanya 4 Ugi út 17. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0169/3 Szikra dűlő 3. Ugi út 19. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0169/6 Ugi út 30. Ugi út 21. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0171/37 Kisalpár dűlő 109. Ugi út 32. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, külterület 0171/24 Ugi út 34. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, külterület 0171/23 Ugi út 36. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0171/5 Kisalpár 111. Ugi út 38. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, külterület 0171/8 Ugi út 40. 2021.09.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0171/7 Szikra dűlő 4. Ugi út 42. 2021.09.03
címképzés Lakitelek, külterület 0171/10 Ugi út 42/a 2021.09.03
címképzés Lakitelek, külterület 030/20 Bíbicháti dűlő 1. 2021.09.21
cím módosítása Lakitelek, külterület 030/8 Szikra 289 Bíbicháti dűlő 2. 2021.09.21
cím módosítása Lakitelek, külterület 030/18 Szikra dűlő 289/A Bíbicháti dűlő 3. 2021.09.21
cím módosítása Lakitelek, külterület 030/7 Szikra 290. Bíbicháti dűlő 4. 2021.09.21
cím módosítása Lakitelek, külterület 030/6 Szikra 291. Bíbicháti dűlő 5. 2021.09.21
cím módosítása Lakitelek, külterület 030/5 Szikra 292. Bíbicháti dűlő 6. 2021.09.21
cím módosítása Lakitelek, külterület 030/4 Szikra 293. Bíbicháti dűlő 7. 2021.09.21
cím módosítása Lakitelek, külterület 026/5 Szikra 295. Bíbicháti dűlő 8. 2021.09.21
címképzés Lakitelek, külterület 026/3 Bíbicháti dűlő 9. 2021.09.21
cím módosítása Lakitelek, külterület 026/2 Szikra 297. Bíbicháti dűlő 10. 2021.09.21
cím módosítása Lakitelek, külterület 050/3 Felsőalpár 8. Szentkirályi út 1. 2021.10.06
címképzés Lakitelek, külterület 044/72 Szentkirályi út 3. 2021.10.06
cím módosítása Lakitelek, külterület 043 Felsőalpár 3. Szentkirályi út 5. 2021.10.06
címképzés Lakitelek, külterület 040/14 Szentkirályi út 2. 2021.10.06
címképzés Lakitelek, külterület 040/11 Szentkirályi út 4. 2021.10.06
címképzés Lakitelek, külterület 040/10 Szentkirályi út 6. 2021.10.06
cím módosítása Lakitelek, külterület 0178/5 Szikra tanya 16. Eördögh dűlő 1. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, külterület 0182/2 Szikra tanya 21. Eördögh dűlő 2. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, belterület 355/7 Eördögh dűlő 3. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, külterület 0180/3 Szikra tanya 19. Eördögh dűlő 4. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, külterület 0180/6 Szikra tanya 18. Eördögh dűlő 6. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, belterület 4331/2 hrsz. Árpádszállás 2/A Kisrét utca 2. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, belterület 4330 hrsz. Kisrét utca 4. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, belterület 4328/2 hrsz. Kisrét utca 6. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, belterület 4327/2 hrsz. Kisrét utca 8. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, belterület 4325 hrsz. Kisrét utca 10. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, belterület 4321/1 hrsz. Kisrét utca 14. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, belterület 4320/2 hrsz. Árpádszállás 6-1. Kisrét utca 16. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, belterület 4320/1 hrsz. Kisrét utca 18. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, belterület 4316/1 hrsz. Kisrét utca 20. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, belterület 4344 hrsz. Kisrét utca 5. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, belterüelt 4343/2 hrsz. Árpádszállás 4. Kisrét utca 7. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, belterület 4342/1 hrsz. Árpádszállás 5. Kisrét utca 11. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, belterüelt 4341 hrsz. Árpádszállás 6-2. Kisrét utca 13. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, belterület 4340 hrsz. Árpádszállás 7/C Kisrét utca 15. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, belterület 4338 hrsz. Árpádszállás 7-1. Kisrét utca 17. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, belterület 4337 hrsz. Kisrét utca 19. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, belterüelt 4336 hrsz. Árpádszállás 8. Kisrét utca 21. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, belterület 4335 hrsz. Kisrét utca 23. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, belterület 4334 hrsz. Árpádszállás 9. Kisrét utca 25. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, külterület 0206 hrsz. Kisrét utca 27. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, külterület 0204/3 hrsz. Árpádszállás 24. Kisrét utca 29. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, belterület 4308 hrsz. Árpádszállás 25/A Kisrét utca 31. 2021.10.12
cím módosítása Lakitelek, belterület 4309 hrsz. Árpádszállás 25. Kisrét utca 33. 2021.10.12
címképzés Lakitelek, külterület 0182/46 hrsz. Árpádszállási út 2. 2021.11.03
címképzés Lakitelek, külterüelt 0182/47 hrsz. Árpádszállási út 4. 2021.11.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0178/7 hrsz. Szikra 13-2. Árpádszállási út 6. 2021.11.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0178/15 hrsz. Szikra 15. Árpádszállási út 8. 2021.11.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0178/4 hrsz. Szikra 14-1. Árpádszállási út 10. 2021.11.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0178/13 hrsz. Szikra 14. Árpádszállási út 12. 2021.11.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0178/24 hrsz. Szikra 14/A. Árpádszállási út 14. 2021.11.03
címképzés Lakitelek, külterület 0178/10 hrsz. Árpádszállási út 16. 2021.11.03
címképzés Lakitelek, külterület 0178/9 hrsz. Árpádszállási út 18. 2021.11.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0178/23 hrsz. Szikra 14. Árpádszállási út 20. 2021.11.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 0178/2 hrsz. Szikra 13. Árpádszállási út 20/a. 2021.11.03
címképzés Lakitelek, külterület 0178/22 hrsz. Árpádszállási út 22. 2021.11.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 176/4 hrsz. Szikra 7-1. Árpádszállási út 24. 2021.11.03
címképzés Lakitelek, belterület 328 hrsz. Árpádszállási út 26. 2021.11.03
címképzés Laktielek, belterület 4311/1 hrsz. Árpádszállási út 27. 2021.11.03
címképzés Lakitelek, belterület 4348/1 hrsz. Árpádszállási út 73. 2021.11.03
címképzés Lakitelek, belterület 4350/2 hrsz. Árpádszállási út 85. 2021.11.03
címképzés Lakitelek, belterület 4353/3 hrsz. Árpádszállási út 95. 2021.11.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 036/7 hrsz. Szikra 340. Budai sor 1. 2021.11.18
címképzés Lakitelek, külterület 034/20 hrsz. Budai sor 2. 2021.11.18
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/8 hrsz. Szikra dűlő 348. Budai sor 3. 2021.11.18
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/9 hrsz. Szikra 347. Budai sor 4. 2021.11.18
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/10 hrsz. Szikra 346. Budai sor 5. 2021.11.18
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/11 hrsz. Szikra 345. Budai sor 6. 2021.11.18
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/12 hrsz. Szikra 344. Budai sor 7. 2021.11.18
címképzés Lakitelek, külterület 034/23 hrsz. Budai sor 8. 2021.11.18
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/13 hrsz. Szikra 343. Budai sor 9. 2021.11.18
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/14 hrsz. Szikra 342. Budai sor 10. 2021.11.18
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/46 hrsz. Szikra 342/B. Budai sor 11. 2021.11.18
cím módosítása Lakitelek, külterület 022/3 hrsz. Szikra 316. Budai sor 12. 2021.11.18
cím módosítása Lakitelek, külterület 0149/12 hrsz. Kisalpár dűlő 96. Tőrei utca 1. 2021.11.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0149/10 hrsz. Kisalpár dűlő 96-7. Tőrei utca 2. 2021.11.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0149/13 hrsz. Kisalpár dűlő 96. Tőrei utca 3. 2021.11.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0149/9 hrsz. Kisalpár dűlő 96-6. Tőrei utca 4. 2021.11.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0149/14 hrsz. Kisalpár dűlő 96-10 Tőrei utca 5. 2021.11.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0149/8 hrsz. Kisalpár dűlő 96-5. Tőrei utca 6. 2021.11.25
címképzés Lakitelek, külterület 0149/30 hrsz. Tőrei utca 7. 2021.11.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0149/5 hrsz. Kisalpár dűlő 96-2. Tőrei utca 8. 2021.11.25
címképzés Lakitelek, külterület 0149/69 hrsz. Tőrei utca 9. 2021.11.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0149/69 hrsz. Kisalpár dűlő 96-3. Tőrei utca 10. 2021.11.25
címképzés Lakitelek, belterület 1076/11 hrsz. Jókai utca 20. 2021.11.23
cím módosítása Lakitelek, külterület 0169/18/A hrsz. Szikra tanya 4. Csabay major 1. 2021.12.15
cím módosítása Lakitelek, külterület 0169/18/B hrsz. Szikra tanya 4/B. Csabay major 2. 2021.12.15
cím módosítása Lakitelek, külterület 0169/18/C hrsz. Szikra tanya 4/C Csabay major 3. 2021.12.15
cím módosítása Lakitelek, belterület 2022/1 hrsz. Szikra 22-1. Avar utca 7. 2021.12.20
címképzés Lakitelek, belterület 2019/2 hrsz. Avar utca 9. 2021.12.20
cím módosítása Lakitelek, belterület 2019/1 hrsz. Kapásfalu Szikra 21. Avar utca 11. 2021.12.20
cím módosítása Lakitelek, belterület 2018/2 hrsz. Szikra-Oncsa 20/A Avar utca 13. 2021.12.20
cím módosítása Lakitelek, belterület 2015 hrsz. Kapásfalu Szikra 19. Avar utca 17. 2021.12.20
cím módosítása Lakitelek, belterület 2013 hrsz. Szikra-Oncsa 18. Avar utca 19. 2021.12.20
cím módosítása Laktielek, belterület 2009 hrsz. Kapásfalu Szikra 16. Avar utca 23. 2021.12.20
cím módosítása Lakitelek, belterület 1039/4 hrsz. Széchenyi krt. 56/2. Széchenyi körút 70. 2022.01.19
cím módosítása Lakitelek, belterület 2049/6 hrsz. Szikra 226. Kapásfalusi út 1. 2022.01.08
címképzés Lakitelek, belterület 2029/1 hrsz. Kapásfalusi út 2. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2048 hrsz. Szikra 225-2. Kapásfalusi út 3. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2030/3 hrsz. Szikra 224-2. Kapásfalusi út 4. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2047/1 hrsz. Szikra 224-4. Kapásfalusi út 5. 2022.01.08
címképzés Lakitelek, belterület 2030/4 hrsz. Kapásfalusi út 6. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2047/2 hrsz. Szikra 224-5. Kapásfalusi út 7. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2030/5 hrsz. Szikra 224/C Kapásfalusi út 8. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2046/1 hrsz. Szikra 233. Kapásfalusi út 9. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2030/2 hrsz. Szikra 224-1. Kapásfalusi út 10. 2022.01.08
címképzés Lakitelek, belterület 2046/2 hrsz. Kapásfalusi út 11. 2022.01.08
címképzés Lakitelek, belterület 2031 hrsz. Kapásfalusi út 12. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2045 hrsz. Szikra 222. Kapásfalusi út 13. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2032 hrsz. Szikra tanya 221/A Kapásfalusi út 14. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2043/1 hrsz. Szikra 221. Kapásfalusi út 15. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2042 hrsz. Szikra 220-3. Kapásfalusi út 17. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2041 hrsz. Szikra 219-3. Kapásfalusi út 19. 2022.01.08
címképzés Lakitelek, belterület 2035 hrsz. Kapásfalusi út 20. 2022.01.08
cím módosítása Lakitelek, belterület 2040/2 hrsz. Szikra 218-2. Kapásfalusi út 21. 2022.01.08
címképzés Lakitelek, belterület 720 hrsz. Dózsa György utca 21-23. 2022.01.25
cím módosítása Lakitelek, belterület 2039 hrsz. Szikra 217. Kapásfalusi út 23. 2022.07.07
címképzés Lakitelek, belterület 1287/5 hrsz. Széchenyi körút 134. 2022.07.21
címképzés Lakitelek, külterület 0149/75 hrsz. Tiszakécskei út 9. 2022.07.21
címképzés Lakitelek, külterület 0149/77 hrsz. Tiszakécskei út 11. 2022.07.21
címképzés Lakitelek, külterület 0149/79 hrsz. Tiszakécskei út 13. 2022.07.21
cím módosítása Lakitelek, külterület 0155/35 hrsz. Kisalpár tanya 97/A Csabai út 1. 2022.08.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0149/7 hrsz. Kisalpár dűlő 96. Csabai út 2. 2022.08.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0155/29 hrsz. Kisalpár 97. Csabai út 3. 2022.08.25
címképzés Lakitelek, külterület 0147/9 hrsz. Csabai út 4. 2022.08.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0155/4 hrsz. Kisalpár dűlő 112. Csabai út 5. 2022.08.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0141/20 hrsz. Kisalpár 115/A. Csabai út 6. 2022.08.25
cím módosítása Lakitelek, külterület 0141/21 hrsz. Kisalpár 115/B. Csabai út 6/a 2022.08.25
címképzés Lakitelek, külterület 0141/22 hrsz. Csabai út 6/b 2022.08.25
címképzés Lakitelek, külterület 0157/2 hrsz. Csabai út 7. 2022.08.25
címképzés Lakitelek, belterület 1326/104 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 1. 2022.08.26
címképzés Lakitelek, belterület 1326/103 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 3. 2022.08.26
címképzés Lakitelek, belterület 1326/95 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 15. 2022.08.26
címképzés Lakitelek, belterület 1326/74 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 16. 2022.08.26
címképzés Lakitelek, belterület 1326/94 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 17. 2022.08.26
címképzés Lakitelek, belterület 1326/137 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 19. 2022.08.26
címképzés Lakitelek, belterület 1326/76 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 20. 2022.08.26
címképzés Lakitelek, belterüelt 1326/138 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 21. 2022.08.26
címképzés Lakitelek, belterület 1326/92 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 22. 2022.08.26
címképzés Lakitelek, belterület 1326/139 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 23. 2022.08.26
cím módosítása Lakitelek, belterület 1326/140 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 27. Dr Kiss Ágoston utca 25. 2022.08.26
címképzés Lakitelek, belterület 1326/141 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 27. 2022.08.26
címképzés Lakitelek, belterület 1326/151 hrsz. Dr Kiss Ágoston utca 28. 2022.08.26
cím módosítása Lakitelek, belterület 2062/6 hrsz. Szikra 206. Gazda utca 1. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2049/2 hrsz. Szikra 206/A. Gazda utca 2. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2061/1 hrsz. Szikra 207. Gazda utca 3. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2047/4 hrsz. Kapásfalu Szikra 224-7. Gazda utca 4. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2061/2 hrsz. Kapásfalu Szikra 207/A. Gazda utca 5. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2047/3 hrsz. Kapásfalu Szikra 224-6. Gazda utca 6. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2060 hrsz. Kapásfalu Szikra 208. Gazda utca 7. 2022.09.29
címképzés Lakitelek, belterület 2046/4 hrsz. Gazda utca 8. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2059 hrsz. Kapásfalu Szikra 209. Gazda utca 9. 2022.09.29
címképzés Lakitelek, belterület 2046/3 hrsz. Gazda utca 10. 2022.09.29
cím módosítása Laktielek, belterület 2058/2 hrsz. Kapásfalu Szikra 210-2. Gazda utca 11. 2022.09.29
címképzés Lakitelek, belterület 2043/2 hrsz. Gazda utca 12. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2057/2 hrsz. Kapásfalu Szikra 211. Gazda utca 15. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2057/1 hrsz. Szikra 211/A Gazda utca 17. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2056 hrsz. Kapásfalu Szikra 212. Gazda utca 19. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2055 hrsz. Kapásfalu Szikra 213. Gazda utca 21. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2054 hrsz. Kapásfalu Szikra 214. Gazda utca 23. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2053/2 hrsz. Kapásfalu Szikra 215. Gazda utca 25. 2022.09.29
címképzés Lakitelek, belterület 2053/1 hrsz. Gazda utca 27. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, belterület 2052 hrsz. Kapásfalu Szikra 216. Gazda utca 29. 2022.09.29
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/7 hrsz. Szikra 336. Parádi dűlő 1. 2022.10.19
címképzés Lakitelek, külterület 034/17 hrsz. Parádi dűlő 1/a. 2022.10.19
cím módosítása Lakitelek, külterület 030/9 hrsz. Szikra 337. Parádi dűlő 2. 2022.10.19
címképzés Lakitelek, külterület 030/21 hrsz. Parádi dűlő 4. 2022.10.19
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/5 hrsz. Szikra 333. Parádi dűlő 5. 2022.10.19
címképzés Lakitelek, külterület 030/32 hrsz. korábbi címen Szikra 334. Parádi dűlő 6. 2022.10.19
cím módosítása Lakitelek, külterüelt 034/4 hrsz. Szikra 333. Parádi dűlő 7. 2022.10.19
cím módosítása Lakitelek, külterület 030/11 hrsz. Szikra 332. Parádi dűlő 8. 2022.10.19
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/24 hrsz. Szikra 331/A. Parádi dűlő 9. 2022.10.19
címképzés Lakitelek, külterület 034/40 hrsz. Parádi dűlő 11. 2022.10.19
címképzés Lakitelek, külterület 030/25 hrsz. korábbi címen Szikra 318. Parádi dűlő 12. 2022.10.19
cím módosítása Lakitelek, külterület 034/3 hrsz. Parádi dűlő 11. – korábbi címen Szikra 331. Parádi dűlő 13. 2022.10.19
cím módosítása Lakitelek, külterület 028/9 hrsz. Szikra 328. Parádi dűlő 14. 2022.10.19
címképzés Lakitelek, külterület 034/2 hrsz. Szikra 330/A Parádi dűlő 15. 2022.10.19
cím módosítása Lakitelek, külterület 028/10 hrsz. Szikra 327. Parádi dűlő 16. 2022.10.19
cím módosítása Lakitelek, külterület 028/11 hrsz. Szikra 326. Parádi dűlő 18. 2022.10.19
címképzés Lakitelek, belterület 3885 hrsz. Holdfény utca 14. 2022.11.10
cím módosítása Lakitelek, belterület 749/1 hrsz. Zrínyi Miklós u. 35-1. Kamilla utca 1. 2022.12.14
cím módosítása Lakitelek, belterület 734 hrsz. Rózsa utca 6. Kamilla utca 2. 2022.12.14
cím módosítása Lakitelek, belterület 764/2 hrsz. Rózsa utca 1/B. Kamilla utca 3. 2022.12.14
címképzés Lakitelek, belterület 746 hrsz. Kamilla utca 4. 2022.12.14
cím módosítása Lakitelek, belterület 765/1 hrsz. Rózsa utca 3. Kamilla utca 5. 2022.12.14
cím módosítása Lakitelek, belterület 778/2 hrsz. Rózsa utca Rózsa utca 1/A 2022.12.16
cím módosítása Lakitelek, belterület 777/2 hrsz. Rózsa Ferenc utca 3. Rózsa utca 3. 2022.12.16
cím módosítása Lakitelek, belterület 3865 hrsz. Domb utca 7. Domb utca 7/A 2023.01.10
címképzés Lakitelek, belterület 3864 hrsz. Domb utca 9. 2023.01.10
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/22 hrsz. Szikra 173. Kása dűlő 1. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0246/34 hrsz. Szikra 172. Kása dűlő 2. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/21 hrsz. Szikra 176-2. Kása dűlő 3. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0246/6 hrsz. Szikra 175. Kása dűlő 4. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/20 hrsz. Szikra 177. Kása dűlő 5. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/19 hrsz. Szikra 181. Kása dűlő 7. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0246/26 hrsz. Szikra 78. (Szikra 178.) Kása dűlő 8. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/18 hrsz. Szikra 184. Kása dűlő 9. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0246/10 hrsz. Szikra 179. Kása dűlő 10. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/17 hrsz. Szikra 183. Kása dűlő 11. 2023.01.13
címképzés Lakitelek, külterület 0246/11 hrsz. korábbi címen Szikra 180. Kása dűlő 12. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/16 hrsz. Szikra 185. Kása dűlő 13. 2023.01.13
címképzés Laktielek, külterület 0246/13 hrsz. korábbi címen Szikra 180/A Kása dűlő 14. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/15 hrsz. Szikra 187. Kása dűlő 15. 2023.01.13
cím módosítása Laktielek, külterület 0246/17 hrsz. Szikra 179-2. Kása dűlő 16. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/14 hrsz. Szikra 189. Kása dűlő 17. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0246/18 hrsz. Szikra 182. Kása dűlő 18. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/13 hrsz. Szikra 192. Kása dűlő 19. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0246/20 hrsz. Szikra 186. Kása dűlő 20. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/12 hrsz. Szikra 193. Kása dűlő 21. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0246/22 hrsz. Szikra 188. Kása dűlő 22. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/11 hrsz. Szikra 194. Kása dűlő 23. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0246/23 hrsz. Szikra 190. Kása dűlő 24. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, külterület 0246/24 hrsz. Szikra 191. Kása dűlő 26. 2023.01.13
cím módosítása Lakitelek, belterület 397/2 hrsz. Arany János u. 7/B Arany János utca 7/A 2023.01.10
címképzés Lakitelek, belterület 3894 hrsz. Napsugár utca 5. 2023.05.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 3946 hrsz. Napsugár utca 8. Napsugár utca 6. 2023.05.03
címképzés Lakitelek, belterület 3895 hrsz. Napsugár utca 7. 2023.05.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 3930 hrsz. Napsugár utca 5. Napsugár utca 8. 2023.05.03
cím módosítása Lakitelek, belterület 3919 hrsz. Napsugár utca 7. Napsugár utca 10. 2023.05.03
címképzés Lakitelek, belterület 3902/2 hrsz. Napsugár utca 12. 2023.05.03
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/23 hrsz. Szikra tanya 170. Dudás dűlő 1. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 03/33 hrsz. Szikra 171. Dudás dűlő 2. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/22 hrsz. Szikra 168-2. Dudás dűlő 3. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 03/30 hrsz. Szikra 168. Dudás dűlő 4. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/21 hrsz. Szikra tanya 163. Dudás dűlő 5. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 03/29 hrsz. Szikra tanya 167. Dudás dűlő 6. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/20 hrsz. Szikra tanya 162. Dudás dűlő 7. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 03/28 hrsz. Szikra tanya 165. Dudás dűlő 8. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/19 hrsz. Szikra tanya 161. Dudás dűlő 9. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 03/25 hrsz. Szikra tanya 164. Dudás dűlő 10. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/18 hrsz. Szikra tanya 160. Dudás dűlő 11. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 03/24 hrsz. Szikra tanya 158. Dudás dűlő 12. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/17 hrsz. Szikra tanya 159. Dudás dűlő 13. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 03/23 hrsz. Szikra 156. Dudás dűlő 14. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/15 hrsz. Szikra tanya 157. Dudás dűlő 15. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 03/22 hrsz. Szikra tanya 154. Dudás dűlő 16. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/12 hrsz. Szikra tanya 155. Dudás dűlő 17. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 03/18 hrsz. Szikra 146. Dudás dűlő 18. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/8 hrsz. Szikra tanya 153. Dudás dűlő 19. 2023.06.16
címképzés Lakitelek, külterület 03/17 hrsz. Dudás dűlő 20. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/7 hrsz. Szikra tanya 152. Dudás dűlő 21. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/5 hrsz. Szikra tanya 151. Dudás dűlő 23. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 05/3 hrsz. Szikra tanya 150. Dudás dűlő 25. 2023.06.16
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/3 hrsz. Szikra tanya 135. Világosi dűlő 1. 2023.07.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/4 hrsz. Szikra tanya 134. Világosi dűlő 2. 2023.07.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/5 hrsz. Világosi dűlő 2. Világosi dűlő 3. 2023.07.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/6 hrsz. Szikra 132. Világosi dűlő 4. 2023.07.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/7 hrsz. Szikra tanya 131. Világosi dűlő 5. 2023.07.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/8 hrsz. Világosi dűlő 5. Világosi dűlő 6. 2023.07.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0244/9 hrsz. Szikra 129. Világosi dűlő 7. 2023.07.05
címképzés Lakitelek, külterület 0240/2 hrsz. Világosi dűlő 9. 2023.07.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0239/16 hrsz. Szikra tanya 126. Világosi dűlő 10. 2023.07.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0239/16 hrsz. Szikra tanya 125. Világosi dűlő 11. 2023.07.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0239/7/8 hrsz. Szikra tanya 124. Világosi dűlő 12. 2023.07.05
cím módosítása Lakitelek, belterület 743 hrsz. Vörösmarty Mihály u. 39/A Széchenyi körút 63/B 2023.08.31
címképzés Lakitelek, belterület 2017/2 hrsz. Oncsa utca 8. 2023.09.05
címképzés Lakitelek, belterület 2016 hrsz. Oncsa utca 9. 2023.09.05
címképzés Lakitelek, belterület 2008/2 hrsz. Oncsa utca 13. 2023.09.05
címképzés Lakitelek, belterület 2008/1 hrsz. Oncsa utca 14. 2023.09.05
cím módosítása Lakitelek, belterület 2007 hrsz. Kapásfalu, Szikra 10. Oncsa utca 15. 2023.09.05
cím módosítása Lakitelek, belterület 151/2 hrsz. Kiss János utca 151/2 hrsz. Kiss János utca 2/C 2023.10.04
cím módosítása Lakitelek, belterület 152 hrsz. Kiss János utca 2-1. Kiss János utca 2/A 2023.10.04
cím módosítása Lakitelek, belterület 153 hrsz. Kiss János utca 2-2. Kiss János utca 2/B 2023.10.04
cím módosítása Lakitelek, belterület 154 hrsz. Kiss János utca 4. Kiss János utca 2. 2023.10.04
címképzés Lakitelek, belterület 5/33 hrsz. Martinovics utca 9. 2023.10.18
címképzés Lakitelek, belterület 684 hrsz. Kossuth Lajos utca 19/C 2023.11.07
cím módosítása Lakitelek, belterület 685 hrsz. Kossuth Lajos utca 19/A Kossuth Lajos utca 19/A 2023.11.07
cím módosítása Lakitelek, belterület 686 hrsz. Béke utca 41-1. Kossuth Lajos utca 19. 2023.11.07
cím módosítása Lakitelek, belterület 695 hrsz. Kossuth Lajos utca 19-2. Kossuth Lajos utca 19/B 2023.11.07
cím módosítása Lakitelek, belterület 3132/5 hrsz. Gerle utca 18/C Kengyel utca 1. 2023.11.15
cím módosítása Lakitelek, belterület 3141/2 hrsz. Gerle utca 18/B Kengyel utca 3. 2023.11.15
cím módosítása Lakitelek, belterület 3141/1 hrsz. Névtelen utca 2-1. Kengyel utca 5. 2023.11.15
címképzés Lakitelek, belterület 129/3 hrsz. Árpád utca 35/A 2023.12.07
címképzés Lakitelek, külterület 0232/3 hrsz. Makai dűlő 2. 2024.01.11
címképzés Lakitelek, belterület 3659/2 hrsz. Zalán utca 7. 2024.03.05
címképzés Lakitelek, belterület 3534 hrsz. Zalán utca 9-11. 2024.03.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0269/5 hrsz. Szikra 253. Zalán utca 19. 2024.03.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0263/5 hrsz. Szikra 257-1. Zalán utca 21. 2024.03.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0263/12 hrsz. Szikra tanya 250. Zalán utca 23. 2024.03.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0263/4 hrsz. Szikra tanya 258. Zalán utca 25. 2024.03.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0263/3 hrsz. Szikra tanya 259. Zalán utca 27. 2024.03.05
cím módosítása Lakitelek, külterület 0263/2 Szikra tanya 260. Zalán utca 29. 2024.03.05
Megszakítás