Oldal kiválasztása

Fenntartó: Lakitelek Önkormányzata  6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Intézményvezető: Gálné Csomós Mária
Cím: 6065 Lakitelek, Béke u.20.
Telefon: 76/449-071
e-mail: gondozasikozpont@lakitelek.hu

Miben segíthetünk

Az intézmény alapellátási feladatai:

  • Tanyagondnoki Szolgáltatás
  • Étkeztetés
  • Házi segítségnyújtás
  • Nappali ellátás – idősek klubja
  • Demens betegek nappali ellátása

Szakellátás formájában:
Idősek Otthona: átlagos ápolást-, gondozást igénylők mellett a demens betegek ellátását biztosítja az intézmény

bentlakásos ellátás normatív ellátással 20 fő
nappali ellátás   25 fő
szociális étkeztetés nincs létszám korlát
házi segítségnyújtás   27 fő

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás a 2024. évre vonatkozó számított intézményi térítési díjról valamint  a Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete által  méltányossági jogkörében eljárva határozattal megállapított  térítési díjakról:

  1. évre számított intézményi térítési díjak:

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
500 .- Ft/óra

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Helyben fogyasztással: 1185 .- Ft /nap/fő

Elvitellel: 1185.- Ft /nap/fő

Kiszállítással: 1185.- Ft/nap/fő + 10.- Ft kiszállítás

Amennyiben a külterületi étkezést igénylő a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételével kéri az étkezést, a kiszállítás INGYENES.

Idősek Nappali Ellátása – Idősek Klubja: 0.- Ft/fő/nap

Területen kívüli: 450 Ft/nap

Alapszolgáltatáson túli szolgáltatásokért járó díjak külön meghatározás szerint:

Idősek Otthona: 4875.- Ft/nap
(demens férőhelyeken): 4875.- Ft/nap

Tanyagondnoki szolgáltatás:
 A külterületi lakosság érdekében létrehozott tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele ingyenes!

Az új térítési díjak 2023. október 01-el kerültek bevezetésre.

INTÉZMÉNY DOLGOZÓI
Intézményvezető:
 Gálné Csomós Mária – Diplomás ápoló
Szociális Ágazati Mester vezetőképzés

Idősek otthona:
Billus Zoltánné – Ápoló
Bakos Attiláné – Általános ápoló
Csuka Jenőné – Általános ápoló
Kasza Bianka Gyakorló – ápoló (GYED)
Mogyorósi Éva Szociális – gondozó és ápoló
Szaszkó Nikolett Szociális – gondozó és ápoló
Kelemen Eleonóra Szociális – gondozó és ápoló

Idősek Klubja
Tel.: 70/199-69-00
Kutasi Edit – Szociális gondozó és ápoló
Királyné Boros Gabriella – Terápiás munkatárs

Házi segítségnyújtás
Laczkó Zoltánné – Házi gondozó
Királyné Ambrus Edit – Házi gondozó
Nagyné Magyar Ilona – Házi gondozó

Étkeztetés
Bakó Jánosné – konyhai kisegítő
László Gézáné – konyhai kisegítő

Tanyagondnok Szolgáltatás
Budai Szilvia 70/653-35-89
Tóth Sándor 70/654-11-40

Adminisztrátor
Ráczné Tasi Katalin

Intézmény orvosa
Dr. Rácz Péter

„ A szociális jogok lényege, hogy mindenki számára biztosítani kell azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számára egyéb jogainak gyakorlását.”

Dugever

 

Megszakítás