Oldal kiválasztása

Építésügyi vonatkozású ügyek

 • Tájékoztatás Lakitelek közigazgatási területén lévő ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről, azaz informálódhat a Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ), az ingatlanok beépíthetőségét, beépítési módját, beépítési lehetőségeit illetően,
 • településképi bejelentési és településképi véleményezési eljárás lefolytatása,
 • településképi szakmai konzultáció tervezővel lakóépület építésének egyszerű bejelentési terve kapcsán,
 • épület fő rendeltetési jellegének, továbbá lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatása , vagy rendeltetési egység szám változtatás szándéka esetén hatósági ügyintézés, hatósági bizonyítvány kiadása a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából,
 • irattári, tervtári nyilvántartásból hiteles iratmásolat kiállítása (tulajdonos, vagy meghatalmazottja kérelmére),
 • saját tulajdonú ingatlanra vonatkozó HÉSZ-ben foglalt előírásokkal kapcsolatos eltérési szándék bejelentése (HÉSZ módosítás előkészítése)

 

 

Továbbá:

 • Közterület-foglalási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés
 • Fakivágási kérelmek
 • járdaépítéssel vagy egyéb közterületen történő építési tevékenységekkel kapcsolatos ügyintézés
 • közútkezelői hozzájárulások
 • önkormányzati tulajdonú ingatlanok, építési telkek értékesítésével kapcsolatos ügyintézés
 • Központi Címrendszer és címnyilvántartás, házszámozás, címváltozások
 • jegyzői hatáskörbe tartozó vízjogi engedélyezési eljárások
 • családi fogyasztói közösségek kérelmére, illetve legfeljebb 4db lakás rendeltetési egységig, kedvezményes gázszolgáltatás igénybevétel jogosultságának elbírálása, a kedvezmények igénybevételéhez HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY kiállítása.

 

Elérhetőség:

Kovács Renáta

Vagyongazdálkodási és beruházási csoportvezető
Telefon: 76/449-011 (0218 mellék)
E-mail: epitesugy@lakitelek.hu

 

Nagy Erika

településfejlesztési ügyintéző
Telefon: 76/449-011 (0208 mellék)
E-mail: vagyongazdalkodas@lakitelek.hu

 

Letölthető nyomtatványok:
Bejelentőlap- közterület használat
Fakivágási engedély kérelem
Kérelem- közterület rendeltetésről eltérő használata
Kérelem- tehergépjármű behajtási engedély
Közterület használati kérelemhez és bejelentéshez csatolandó dokumentumok
Kutak fennmaradási engedély
Kutak létesítési engedély
Kutak megszüntetési engedély

Megszakítás