Oldal kiválasztása

„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ezzel a címmel pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázati felhívásra, mely pályázaton sikeresen szerepelt.
Az utóbbi hónap eseményei


A munkacsoport hírei   | Gulyásné Szabó Gizella, munkacsoport vezető


A pályázat alapvető célja – többek között –  hogy Lakiteleken elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az óvoda esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vonatkozásában.
Óvodánkban három munkacsoportot hoztunk létre, amely az óvodai esélyegyenlőség és a program megvalósulásán dolgozik.

Óvoda – iskola átmenetet segítő, mérési, értékelési és egyéni fejlesztési munkacsoport
munkájának összegzése – 2010. november 31-ig

A munkacsoport 2010. február 8-a óta segíti a gyerekek zökkenőmentes iskolakezdését.  Ebben a tanévben az új gyerekek óvodába kerülése után egy helyzetelemzést végeztünk, melynek során kiderült, hogy 11 halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) kisgyermek került óvodánkba. Kerestük annak a lehetőségét, hogy csökkentsük az érintett gyerekek szociokulturális hátrányból fakadó lemaradásait, növeljük esélyeiket, hatékony és eredményes módszerekkel készítsük fel őket az iskolára, elősegítsük a sikeres iskolakezdést.  Ennek érdekében:

 •     Sikeres és zökkenőmentes óvodakezdés érdekében beszoktatási tervet készítettünk minden halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében
 •     Környezettanulmányok során szóbeli és írásbeli szülői interjúkra támaszkodva elkészítettük a gyerekek anamnézis lapját.
 •     Az iskolaérettséget támogató pedagógiai munka érdekében a nagycsoportos gyerekek képességszintjét mértük fel: Kanizsa teszttel
 •     HHH- gyerekek szűrése 4 éves korban DIFER mérőeljárással történt
 •     Óvónői megfigyelések óvodába kerüléstől kezdve folyamatosak minden korosztály számára, játék, szabad és szervezett óvodai tevékenységek közben
 •     A megfigyelések, mérések alapján minden kisgyermekről Egyéni fejlesztési terv és haladási napló készült, melyet a csoport óvónői vezetnek. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez segédanyagot állítottunk össze.
 •     Mind a 11 kisgyermeket Delacato mozgásállapot felmérő teszttel mértünk, s a teszt eredményétől függően mozgásfejlesztő foglalkozásra járnak.
 •     Óvodánkban egységes mérési értékelési rendszert dolgoztunk ki, melyből egy egységes, részletes és jól használható anyagot állítunk össze minden csoport számára.
 •     Nagy örömmel látogattuk meg  volt nagycsoportos gyerekeinket az iskolában, megnéztük füzeteiket, meghallgattuk hogyan tudnak betűket összeolvasni, számolni, betűket, számokat írni. A látogatás után tartalmas szakmai megbeszélésen vettünk részt a tanítónénikkel közösen, ahol az előre elkészített megfigyelési szempontsor alapján megbeszéltük az iskolában látottakat.
 •     A gyerekek képességeinek összehasonlítása céljából még ebben a félévben az óvodában februárban, valamint az iskolában ősszel elvégzett DIFER eredményeket fogjuk összehasonlítani.


A beóvodázási munkacsoport ülése  | Sütő Lászlóné, óvodavezető


A munkacsoportunk 2010 november 23.-án tartotta ülését, ahol az utolsó találkozó óta eltelt idő eseményeit értékeltük, áttekintettük a munkaterv hátralévő feladatait.
Mérföldkőhöz érkezett a munkacsoport, az egyéni beszoktatás tapasztalatait megbeszéltük és egyénenként értékeltük azt.  Külön foglalkoztunk a szülőkkel való kapcsolataink alakulásával.

A munkacsoport következő ülését december 09.-én tartjuk, értékeljük a megalakulás óta végzett munkánkat. Az értékelés alapján Esélyegyenlőségi Fórum előtt 2010. december 14. számolunk be munkánkról.
2011-ben új munkaterv szerint folytatjuk esélyegyenlőségi feladatainkat.

„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”


A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú óvodai nevelési program gyakorlati megvalósítása a Szivárvány óvoda csoportjaiban

Óvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberrciusÓvodai hírek - 2009 szeptember

Megszakítás