Oldal kiválasztása

Közel félmilliárd forint a térség felzárkóztatására

 

A Tiszakécskei Járás működési területének települései (Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Tiszaalpár és Tiszaug), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Grasroots Sport Oktatás-módszertani és Kutatásfejlesztési Nonprofit kft. és a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft., konzorciumi formában, közös pályázatot nyújtottak be az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívás keretében. Az együttműködés sikeres volt, a konzorcium összesen 491.074.921.-Ft-ot nyert el, melyből településünkre 74.755.512.-Ft támogatás kerül. Ezen összegből az önkormányzat által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése; a hátrányos helyzetű gyerekek közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáférésének támogatása; a tanulók személyiség- és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok, valamint komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés valósítható meg. Ezen projekt csak a kezdete a 2023. év végéig tervezett gazdaság- és településfejlesztési elképzelésnek, melynek fő célkitűzései: helyi humánerőforrás-, helyi gazdaság-, helyi piac-, helyi foglalkoztatás fejlesztés a község fenntartása és a népessége megtartása érdekében.

Megszakítás