Oldal kiválasztása

Amennyiben az adózónak valamely (vagy több) számlája túlfizetést mutat, úgy lehetősége van a túlfizetés átvezetését, vagy visszatérítését, esetleg más adóhatóság számlájára való átvezetését kezdeményezni. Amennyiben túlfizetéséről nem rendelkezik, úgy az a később esedékes fizetési kötelezettségébe kerül beszámításra. Amennyiben nem keletkezik újabb fizetési kötelezettség, abban az esetben elévülési időn belül (5 év) bármikor nyilatkozat a túlfizetés visszatérítésről vagy átvezetéséről, ellenkező esetben 5 év után a túlfizetés összege törlődik nyilvántartásunkból.

Az ügy kérelemre indul. Magánszemély a kérelmet eljuttathatja adóhatóságunkhoz az általunk rendszeresített formanyomtatványon személyesen, levél formájában, vagy elektronikusan e-papír szolgáltatás igénybevételével, valamint az e-önkormányzati portálon rendszeresített űrlap segítségével.

Letölthető nyomtatványok:
Átvezetési kérelem túlfizetés
Visszautalási kérelem

 

Megszakítás