Oldal kiválasztása

csapadekviz II utem

 

Kedvezményezett neve: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: LAKITELEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE SZIKKASZTÓ ÁRKOKKAL
II. ÜTEM
Projektazonosító TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045
Támogatás összege: 230 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége:  2023.12.20.

 

A projekt célja:  Lakitelek egy jelentős belterületi részének víztehermentesítése a korábbi csapadékvíz gazdálkodási beruházásokat folytatva. A projekt keretében kétféle műtárgy (szikkasztóárok) kerül kialakításra. Ezek mellett 2 megvalósítási helyszínen összesen 600 m3-nyi tározókapacitású szikkasztómedence is kialakításra kerül a megye vízmegtartási törekvéseit elősegítve. A térség talaj- és talajvízadottságai lehetővé teszik, hogy a vízvisszatartást és a késleltetett levezetést előnyben részesítő műszaki megoldások kerüljenek alkalmazásra, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését. Szikkasztó árkok építése esetében a csapadék fő befogadója a talaj, így az a talajvíz egy részét fogja képezni, amelynek elvezetése megoldott (a belterületen végig húzódó Tasi éri csatorna becsatlakozik a Tőserdői Holt-Tiszába, ezek a mélyfekvésű vízelvezetők jól szabályozzák a település talajvízszintjét).

“Lakitelek Önkormányzata pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK felhívásra „Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal II. ütem” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045). A projekt keretében 230 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél Lakitelek egy jelentős belterületi részének víztehermentesítése a korábbi csapadékvíz gazdálkodási beruházásokat folytatva.”

A tervezett fejlesztés: “a projekt keretében „B” jelű műtárgy (szikkasztóárok) kerül megvalósításra. A „B” típusú árok 0,34 m3 vizet tud tárolni 1 méter hosszon. Az árok típusának kiválasztása a kialakításához rendelkezésre álló terület függvénye.

A „B” jelű műtárgy trapéz keresztmetszetű nyílt szikkasztóárok, végein monolit vasbeton támfallal, 40x40x8 beton gyeprács mederburkolattal, hosszmenti monolit vasbeton szegéllyel lezárva.

A monolit vasbeton szegély és a támfal felső síkja a rendezett terepszinthez csatlakozik úgy, hogy a lefolyó felszíni csapadékvíz elegendő lejtéssel az árokba folyjon. Ennek érdekében a szegélyek és a támfalak felső szintjének betonozásakor 0,5 cm lejtést kell képezni az árokmeder irányába.

Az építés sorrendje a következő: tereprendezés, árokmeder és támfalak földkiemelése, támfalak építése, mederburkolás, szegély építése. A támfalak alatt 20 cm tömörített kavics ágyazat készül. A támfalak acélkeretes falzsaluval zsaluzandók a megfelelő betonfelület érdekében. A betontakarást alsó és oldalsó betonacél távtartókkal kell biztosítani az erre a célra kialakított kereskedelmi forgalomban kapható távtartókkal, de semmiképp nem korhadó anyaggal. A betontakarás 35 mm.

A pályázatban két területen nincs megfelelő hely a szikkasztásra, ott a víz a közelben lévő területre kerül kivezetésre, ahol cca. 200, illetve 400 m3-es szikkasztó medence kerül kialakításra.

A szikkasztó medencék elé mindkét helyen homokfogó kerül kiépítésre, a piacnál a parkolóból érkező csapadékvíz miatt olajfogó is beépítésre kerül. A szikkasztó medencék előtt a tervezett nyílt árkok összekötésre kerülnek átereszekkel, így kerül a víz elvezetésre a medencékbe.”

Projektzárás

“Lakitelek Önkormányzata pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK felhívásra „Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal II. ütem” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045). A projekt keretében 230 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél Lakitelek egy jelentős belterületi részének víztehermentesítése volt a korábbi csapadékvíz gazdálkodási beruházásokat folytatva.”

A fejlesztés keretében az I. ütem folytatásaként, további szikkasztó árkok kiépítésével valósult meg a csapadékvíz helyben tartására irányuló törekvés.

Ez az első ütemmel szoros összefüggésben, egymást kiegészítve képes tehermentesíteni a vízkárok alól a település belterületének jelentős részét.

A beruházás eredményeként a település 28 utcájában, összesen 46 helyrajzi számú területet érintve szikkasztóárkok kiépítésre került sor.

A kivitelezési munkálatok összesen mintegy 2573 méternyi árok kiépítését foglalták magukba. A vízelvezető létesítményeken felül a projekt két tározó létesítésére is kiterjedt.

A projekt átfogó célja a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, specifikus célja pedig a fejlesztéssel érintett utcákban található ingatlanvagyon védelme.

Ennek köszönhetően javul a település népességmegtartó képessége, növekedik gazdasági vonzereje, emelkedik az érintett lakosság életkörülménye, illetve a település infrastrukturális háttere is.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ: www.lakitelek.hu

Megszakítás