Oldal kiválasztása

top 2 1 3 16

 

Pályázó neve: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: LAKITELEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE SZIKKASZTÓ ÁRKOKKAL
I. ÜTEM
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00027 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Projekt helyszíne (település): Lakitelek
Megítélt összeg: 40 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100%
Támogatási döntés dátuma:  2020.08.10
Forrás: EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP
Projekt összköltség: 40 000 000 .- HUF

 

Jelen projekt keretében első lépésként a pályázatban megjelölt tervezés került beszerzésre. A vízjogi engedélyes terv elkészítése folyamatban van. A vízjogi engedély megszerzését követően kerül sor a kiviteli tervek elkészítésére, a tervezői költségvetéssel.

Ezt követően kerül beszerzésre a műszaki ellenőri tevékenység illetve a kivitelező kiválasztása. Következő lépésben indul a kivitelezés. Ebben az ütemben a következő utcákban létesülnek csapadékvíz szikkasztó árkok:

Martinovics u. hrsz. 5/24,
Zrínyi u. hrsz. 412,
Rózsa u. I. hrsz. 780,
Szikra u. hrsz. 771,
Rózsa u. II. hrsz. 748,
Móricz Zs. út hrsz. 1326/1,
Muraközi u. hrsz. 1326/37,
Hankovszky u. hrsz. 1326/77,
Zalán u. hrsz. 1329,
Vasút u. hrsz. 1076/46, 1065,
Kinizsi P. – Vak Bottyán sarka hrsz. 296

Párhuzamosan zajlik a szemléletformáló kampány az óvodások bevonásával.
A BKMFÜ végzi konzorciumi megállapodás keretében a projektmenedzsment feladatokat. A kötelező nyilvánosság biztosítását pedig külső szolgáltató igénybevételével kívánjuk teljesíteni.

Ezen tevékenységek keretében a következő eredményeket fogjuk elérni:
743,2 fm szikkasztó árok kiépítése.

A kivitelit dokumentáció IDE kattintva érhető el.

A kivitelit dokumentáció IDE kattintva érhető el.

Megszakítás