Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 

2008. november 27-én (csütörtökön) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését, illetve

17,00 órától közmeghallgatását

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó
: Varga Sándor polgármester

2./ Himalája Blue Kft beszámolója a temető üzemeltetéséről.
Előadó
: Varga Sándor polgármester

3./ Lakitelek Polgármesteri Hivatal 2009. évi belső ellenőrzési terve
Előadó
: Varga Sándor polgármester

4./ Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

5./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

6./ Intézményi étkezésben részesülők nyersanyagköltségének megállapítása.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester 

7./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

8./  Beszámoló Lakitelek Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. I-III. negyedévi pénzügyi gazdálkodásáról.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester 

9 ./ Nem tervezett bevételek felhasználása az önkormányzat intézményeinél.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

10./ Laki-Gazda Kft részére kezességvállalási nyilatkozat.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

11./ Beszámoló a 2008-as turisztikai szezonról.
Előadó
: Herczeg József ügyvezető

12./ Tősfürdő vendéglátása.
Előadó
: Varga Sándor polgármester

13./ Hévízkútfúrás  engedélyes terveinek elkészíttetése.
Előadó
: Varga Sándor polgármester

14./ Felkészülés a téli síkosság mentesítésre.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

15./ Önerő biztosítása útépítés tárgyában beadandó pályázathoz.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

16./ Lakitelek Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2008. költségvetésiévre vonatkozó összevont Közbeszerzési Tervének módosítása.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester 

17./ Krizsány Györgyi közérdekű bejelentésének kivizsgálása.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester 

18./  Kecskeméti repülőtér környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek véleményezése.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester 

19 ./ Gyermekjóléti Szolgáltatás, Családsegítés, Támogató Szolgálat FeladatellátóTársulási Megállapodás módosításának jóváhagyása.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

20./ Egyéb ügyek.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

Az eseményhez kapcsolódó dokumentumok ide kattintva letölthetők

Lakitelek, 2008. november 21.

Varga Sándor
polgármester

Megszakítás