Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 

2008. szeptember 17-én (szerdán) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Lakitelek Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz.
Előadó: Varga Sándor polgármester

3./ Lakitelek Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének módosítása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Lakitelek Önkormányzat és intézményei  2008. I. félévi költségvetési beszámolója.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

5./ 0171/18, 0171/19 és 0171/31 hrsz.-ú földterületek értékesítése.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

6./ Lakitelek Nagyközség Rendezési Tervének részleges módosítása.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

7./ Háziorvosokkal kötött vállalkozási szerződések módosítása
Előadó :  Varga Sándor polgármester

8./  Beszámoló a nyári Tőserdői rendezvényekről.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

9 ./ Egyéb  ügyek.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

10./ Programszervezői feladatok ellátására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítása. /zárt ülés/
Előadó:  Varga Sándor polgármester


Az ülésen készült jegyzőkönyv letölthető itt!

Lakitelek, 2008. szeptember 8.

Varga Sándor
polgármester

Megszakítás