Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 

2008. december 17-én (szerdán) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését 

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Himalája Blue Kft. beszámolója a temető üzemeltetéséről.
Előadó
: Varga Sándor polgármester

2./ Települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó
: Varga Sándor polgármester

3./ Rendelet megalkotása a csatornadíj legmagasabb hatósági áráról.
Előadó
: Varga Sándor polgármester

4./ Üzemeltetési szerződés meghosszabbítása a szennyvízcsatorna hálózat és telep működtetésére.
Bácsvíz zRt. – használati szerződés.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

5./ Együttműködés a „Tőserdőért Alapítvánnyal”.
Keretmegállapodás
Együttműködési megállapodás
Rendezvényterv 2009-re
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

6./ Javaslat a LAKITELEK kötvények felhasználásának módosítására.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester 

7./ Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díjáról.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

8./  A Lakitelek Népfőiskola egyes épületeinek helyi építészeti örökség részévé nyilvánítása.
Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról
.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester 

9 ./ Együttműködés a Kiskunsági Nemzeti Parkkal.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

10./ Szerződéskötés a laboratóriumi feladatok 2009. évi ellátására.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

11./ LAKI-KONYHA Kft Felügyelő Bizottság ügyrendjének, előtársaság mérlegének és
beszámolójának, éves mérleg és beszámoló elkészítési időpontjának jóváhagyása, valamint amortizációs kulcsok elfogadása.
Laki-Konyha Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

12./ CÉDE támogatás összegéről lemondás.
Előadó
: Varga Sándor polgármester

13./ Egyéb ügyek.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester

Az eseményhez kapcsolódó dokumentumok ide kattintva letölthetők

Lakitelek, 2008. december 8.

Varga Sándor
polgármester

Megszakítás