Oldal kiválasztása

Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása

Szükségessé vált Lakitelek Településrendezési Eszközeinek (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és szabályozási terv) teljes körű felülvizsgálata. A felülvizsgálat célja: A jóváhagyást követő, több mint tíz éves időszak alatt történt magasabb szintű jogszabályi változásokkal való jogharmonizáció, módosítások átvezetése, valamint a helyi rendeletekkel (pl. településkép-védelmi rendelet) való összhang biztosítása.

 A felülvizsgálat keretében a lakossági változtatási igényeket, szándékokat is számba vesszük és a jóváhagyás óta bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások figyelembe vételével a jogszabályi keretek között lehetőség szerint a tervbe beépítjük.

A felülvizsgálattal kapcsolatos egyedi igényeket és a közérdekű módosítási javaslatokat, a jelenleg hatályos tervvel kapcsolatos észrevételeket és módosító javaslatokat benyújtani írásban postai úton a Polgármesteri Hivatalhoz (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) címezve vagy elektronikus úton az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címre 2020. szeptember 30-ig lehet.

 A teljes hirdetmény elolvasható IDE KATTINTVA >>

Megszakítás