Oldal kiválasztása

Hamarosan nyit az új óvodánk

Környezeti munkacsoport hírei
„Adni jó!”

Kedves szülők!

A Környezeti munkacsoport az idén is karácsonyi adománygyűjtő akciót szervez. Hogyan segíthet? Ha van Önnek feleslegesé vált játéka, mesekönyve, vagy fel tud ajánlani tartós élelmiszert, tisztítószert, tisztálkodó szert, vagy bármilyen tárgyi adományt, amivel segíteni tud, kérjük jutassa el hozzánk, az óvodába, mindent szeretettel fogadunk. Az előzetes felmérésről készült listát (Mire lenne szükség?) hamarosan elolvashatják a csoportok üzenő falán. Adományaikat december 10-ig várják az óvó nénik. Azt kérjük, hogy az adományok legyenek tiszta, jó, használható állapotban. Csatlakozzon Ön is a kezdeményezésünkhöz, mert ADNI JÓ! Adományaikkal olyan családokat szeretnénk támogatni, akik nehéz anyagi körülmények között élnek. Tegyük szebbé az ünnepet a rászoruló gyermekek számára, hogy békés, boldog Karácsonya legyen mindenkinek!

A felajánlásokat előre is köszönjük! Gulyásné Varga Edit munkacsoport vezető


Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!


Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport hírei | Horváth Istvánné, munkacsoport tag


Óvodából iskolába: látogatás az elsősöknél

Az óvoda – iskola átmenet, az óvodából iskolába „kísérés” utolsó lépcsőfoka az a mozzanat, amikor meglátogatjuk az iskolában hajdan volt óvodásainkat. November 5-én várakozással és kíváncsisággal a szívünkben léptünk be az iskola kapuján, és jól esett újra látni „gyerekeinket”, hallgatni élménybeszámolójukat a betűkről, számokról és egyéb tudományokról, iskolai mindennapjaikról. Az órákon megtapasztalhattuk, hogy legtöbbjük szépen beilleszkedett az iskolai szokás-és szabályrendszerbe, képes végigülni az órát, és figyelmesen elvégezni a feladatait. Persze a lelkes tanító nénik is mindent megtesznek azért, hogy mindez ne izzadságszagú szenvedés, hanem örömmel végzett munka legyen: mese, báb, játék, ének, vers rendszeres kellékei a tanóráknak. Gulyásné Dantesz Ágnes, Pádár Erzsébet, és Varga Sándorné Réka osztályfőnökök a szakmai megbeszélésen őszintén beszámoltak arról, hogy bizony kemény beszoktatási időszakon vannak túl, néhány kisgyereknek gondot jelentett a beilleszkedés, nehéz volt az összehangolódás, de úgy tűnik, most már sínen vannak, és az előkészítő szakasz után végre elindulhattak Betű- és Számországba. A lelkiismeretes tanító nénik szavait hallgatva, kalapomat megemelve, nyugodt szívvel kijelenthetem, minden elsős kisgyerek a lehető legjobb helyen van: elfogadó, szerető, támogató, ösztönző légkörben.

Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december


Beóvodázási munkacsoport hírei | Madari Istvánné munkacsoport vezető


A munkacsoport eredményes munkájának köszönhetően a Lakiteleken élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 100%- a óvodába jár. A lakiteleki szülők körében elégedettségét vizsgálatuk a gyerekek beszoktatásával kapcsolatban kérdőív formájában. A kiadott kérdőívek száma 13 db volt, melyből 12db érkezett vissza. Az értékelés eredményét tesszük közzé.

 1. Elégedett volt-e gyermeke beszoktatásával az óvodai életbe való visszaszokásával?         12 Igen / 0 Nem 
 2. Befogadta-e gyermekét a csoport?                12 Igen / 0 Nem    
 3. Szeret-e gyermeke óvodába járni?                 12 Igen / 0 Nem    
 4. Részt vett-e Ön szülői értekezleten?              11 Igen / 1 Nem    
 5. Óvodába lépést követően szeptember óta lát-e változást gyermekén?    10 Igen / 2 Nem   
  Ha igen milyen jellegű változást tapasztal?
    – Nyíltabb és beszédesebb lett. Jobban kommunikál és sokat beszél. Fejlődött a matematikai készsége. Szófogadóbb, figyelmesebb. Viselkedése jobb.
      Sokkal    többet beszél, nagyon sokat bővült a szókincse. Érettebben viselkedik. Nyugodtabb.
 6. Kellően tájékozódott-e az óvodai szokásokról?     12 Igen / 0 Nem   
  Mi tetszik az óvodai szokásokban?
    – Közvetlenség, kapcsolattartás, családias légkör. Minden tetszik, kellőképpen informálnak, sok a program. Követik a hagyományokat. Hasonló nevelést kap mint
      otthon. Sok a program és jók. Kellően felvilágosítanak mindenről.
  Mit hiányol?
    – Nem hiányolok semmit.
 7. Kérjük írja le milyen a kapcsolata az óvónőkkel és a szülőkkel?
    – Közvetlen. Jó. /Ez 3-szor is szerepel. Teljesen jó. Sokat beszélünk az óvónőkkel és a szülőkkel. Jó a kapcsolatom mind a szülőkkel és az óvónőkkel. Nagyon jó,
      én úgy érzem. Mindent, meg lehet velük beszélni, s nagyon sokat segítenek. Aranyosak. Jó kapcsolatban állunk.

Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december

Óvodai Hírek - december


Projektek és témahetek óvodánkban | Romhányi Olga, óvónő


Lakitelek Önkormányzata 2010-2011-ben több pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A TÁMPO 3.1.4.Kompetencia alapú óvodai nevelési program című pályázatunk fenntartása az ötödik évben tart.

Projektek és témahetek óvodánkban.
„Márton lúdja” – témahét a Katica csoportban

„Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik.”

Márton naphoz közeledve felidéztük a Márton napi szokásokat, népi hiedelmeket, időjóslásokat. Szent Márton történetét hallgatva, megismertük a felebaráti szeretet jelentőségét. Utánoztuk a liba hangját, mozgását, libasorban járást. Kukoricát morzsoltunk az éhes libáknak, tollat fosztottunk melyből tollpárna készült. Mondókáink, dalaink is a libáról szóltak. Terményeket ragasztottunk természetesen libaformára, felfedeztük, hogy tenyerünk átrajzolásával is alkothatunk libát. Kipróbáltuk, tudunk-e késsel vágni, kenyeret kenni, s az így elkészült libazsíros kenyeret jóízűen fogyasztottuk el lila hagymával. A szülőkkel közösen készített alkotásokból „Liba kiállítást” rendeztünk, ahol megcsodáltuk egymás munkáját. Nagyon jól éreztük magunkat a Ludas Matyi c. meseelőadáson. Még délután is azt számoltuk, hányat ütött Ludas Matyi a jó öreg Döbrögire. A hét zárásaként sós, tekert libanyakat sütöttünk, melyet a gyerekek közösen kavartak, gyúrtak, sodortak, tekertek, s a végén szezámmaggal meghintettek.  Habár libasültet nem ettünk, azért reméljük egész évben nem éhezünk. 


Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december


„Én és a családom” – témahét | Gulyásné Szabó Gizella Katica csoportos óvodapedagógus


Anyukámnak anyukája,
Énnekem a nagyanyám.
Anyukámnak apukája,
Ő pedig a nagyapám.

Elég furcsa úgy gondolom,
Idő kell, míg megértem.
Anyukám is volt kisbaba?
El sem hiszem egészen

Ezzel a verssel indítottuk a témahetet, s a Katica csoportban bő egy héten keresztül minden a családról szólt. A szülők segítségével képeket gyűjtöttünk a közvetlen családtagokról, amelyből kiállítást rendeztünk be. A gyerekek minden nap örömmel nézegették a fotókat, s közben beszélgettünk a szülők, nagyszülők koráról, foglalkozásáról, rokoni kapcsolatokról. A nagyobbak már tudták a nagyszülők nevét, s az ügyesebbek le is rajzolták a nagyszülőket. Megbeszéltük, ki a magasabb, idősebb, kövérebb, kinek kell már segíteni az otthoni munkában. Az OKOS-KOCKA fejlesztő játékunk segítette a gyerekeket az időbeli tájékozódás fejlődésében. A hét legkedvesebb napja a nagyszülős nyílt nap volt, amelyen nagy örömünkre nagyon sok nagyszülő vett részt. Jó volt látni, hogy milyen elmélyült, szoros kapcsolat van a gyerekek és a nagyszülők között. Együtt játszottak, kirakóztak, barkácsoltak, ragasztottak unokák és nagymamák. A tornaszobában még egy közös játékra is maradt idő.
Köszönjük a nagyszülőknek ezt a tartalmas napot, s várjuk Őket jövőre is.


Gi-gá, gi-gá gúnárom… | Aszódiné Magyar Beáta és Gyuricsánné Pleva Éva, óvónők


Projekt a Margaréta csoportban.

2014.11.10-21-ig tartott „Gi-gá, gi-gá gúnárom…”c. libás projektünk a Margaréta csoportban. A projekt élményindítója a Márton napján Szabados Zoltán, és barátja Tímár Zoltán által előadott Lúdas Matyi c. népmesei szálakkal átszőtt elbeszélő költemény volt. Ezen a napon közösen a gyerekekkel libazsíros, kacsazsíros kenyeret kentünk, melyet jóízűen megettünk lilahagymával, paprikával.

Megismerkedtünk a Márton napi hagyományokkal, hiedelmekkel, az ember és környezete kapcsolatával, miért is tartjuk a haszonállatokat. Tanyák, kacsa és libaúsztatók, baromfiudvar épült játékidőben, melynek során együtt válogattuk, hasonlítottuk össze a házi állatokat, azon belül is a baromfiudvar lakóit. Libás mondókát, mesét tanultunk, de dalokat, dalos játékokat, mozgásos játékokat is játszottunk, miközben a baromfik hangját utánoztuk. A szülőkkel, gyerekekkel együttműködve gyűjtőmunkát végeztünk, melynek eredményeképp baromfikról, libáról szóló könyveket, képeket, baromfi tollakat, gabonaféléket, magokat (napraforgómag, kukorica, búza, cirok, árpa) sikerült gyűjteni. Csöves kukoricát is morzsoltunk, megtapasztalva, hogyan kell morzsolni, persze közben rengeteg tapasztalatot szerezve színről, formáról, illatról, számosságról stb., nem is beszélve a finommozgás fejlesztésről.

A gyerekek örömére libák készültek papírtányérból, vágással, ragasztással, hajtogatással. Színezéshez a nagyok már saját maguk varázsolták elő a libákat a színezőre rátett lapra átrajzolva. Márton napi lámpás is készült kis üvegekre való dekupázsolással, melyben meggyújtva a mécseseket egy kis karácsony előtti hangulatot is varázsoltunk a csoportszobába. Ez a technika igen nagy figyelmet, kitartást, ügyességet igényelt. A projekt zárásaként kiállítást rendeztünk, melyre kiállítottuk azokat a rajzokat, melyekben lerajzolták a gyerekek, hogy nekik mi tetszett, mi volt a legjobb ebben a libás projektben. Aki nem rajzolt, pedig megfogalmazhatta, hogy neki melyik tetszik a legjobban, és miért.

Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december


Egy „TÖK JÓ HÉT” az oviban | Gulyásné Varga Edit Vackor csoport óvó nénije


2014. november 3-7-ig „TÖK JÓ HETET” tartottunk a Vackor csoportban azért, mert az ősz kincsei, a gyümölcsök, zöldségek és különböző termények nagyon jó lehetőséget adnak a változatos tevékenységre, játékra, és azért, mert az egészséges életmód hívei vagyunk és népszerűsíteni szerettük volna a gyerekek körében ezt a vitamindús zöldséget.

Ezen a héten az óvoda apraja, nagyja és a szülők is teljes erőbedobással dolgoztak azon, hogy minél sikeresebb legyen a témahét. A szülők segítségének köszönhetően érkeztek is szép számmal a kerek tökök, hosszúkás tökök, sárga tökök, szürke tökök, nagy tökök, kis tökök és még kisebb tökök…..stb., melyekkel a folyosó és a csoportszoba teljesen megtelt. Egész héten át, minden csak a tökről szólt, ezzel játszottunk, barkácsoltunk, és meg is kóstoltuk.  A dísztökökkel építkezhettek a szőnyegen, készült többek között „tökváros” és „tök jó utca”, összegyűjtöttük a tökkel kapcsolatos verseket, dalokat és meséket, ezeket mondogattuk barkácsolás, festés közben, meséltünk elalvás előtt. Illatos Tökmanókat gyurmáztunk a tök házikókba.  De nem csak a tököt használtuk fel, a magját is, hiszen kiváló kézügyesség fejlesztő játékot játszottunk vele. (ruhacsipesszel pakolgattuk egyenként).

A sütőtököt megsütve és püré formájában süteménybe (muffin) keverve is megkóstoltuk, – több-kevesebb lelkesedéssel – a bátrabbak nyersen is megízlelhették. Keverték, kóstolták és töltögették a muffin tésztáját a sütőformába. A „próba” jól sikerült, mindenki megnyalta a tíz ujját, és mosogatni sem kellett Marika néninek, hiszen a tálat is tisztára nyalták a kis kukták, sülés közben pedig megtapasztaltuk milyen finom illata van.  Ének foglalkozáson felhasználtuk hallásfejlesztésre, megkerestük a legmélyebben és a legmagasabban szóló tököt. Forma, súly, nagyság és színek szerinti válogatás közben pedig matematikai tapasztalatokat gyűjtöttünk. A töklámpás kivágott szemén, száján átszűrődő mécses fényével varázsoltunk őszi hangulatot a folyosóra és a csoportszobába.

Az udvarra „Tökfilkókat” állítottunk melyet örömmel ölelgettek és simogattak a gyerekek az udvari játék során. A hét befejezése képpen vidám versenyjátékokban bizonyíthatták, ügyességüket, és gyorsaságukat (tökhordás, tökgurítás, tökültetés). A jó hangulatú játékba a Napsugár csoportot is meghívtuk. A Töklámpás készítő verseny is népszerű volt a szülők körében, melyre többen beneveztek, a végső döntést pedig a gyerekek hozták meg, pénteken egyöntetű szavazással Kökény Jázminka és családja által készített töklámpás kapta a legtöbb szavazatot. Gratulálunk nekik és mindazoknak, akik beneveztek a versenybe: Lovas Bálintka, Pápai Virág, Krék Hanna és Tamási Gréti, Vandzsár Kitti szüleinek. Köszönjük valamennyi szülő közreműködését és hozzájárulását a témahét sikeres lebonyolításához! A témahéten örömmel tevékenykedtek a gyerekek, több szempontból is sikerült a témát megközelíteni, így sokoldalú képességfejlesztés valósulhatott meg, a jó hangulatú munka pedig a közösségi élményt erősítette.

Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december


„Az erdei kalács” | Napsugaras óvó nénik: Madari Istvánné és Nagy Judit


Projektünk a Napsugár csoportban 2014.november 3-tól, november 21-ig tartott. Célunk volt: gyermekeinkben a természet, az erdő iránti tisztelet megalapozása, az állatok szeretetére, gondozására nevelés, a háziállatok megfigyelése, hasznukkal kapcsolatos összefüggések keresése, az idősek iránti szeretetre nevelés Beszélgető köreinkben szóba került az, hogy a novemberi őszi napfény kicsiny éltető melege, milyen hatással van az emberekre, az állatokra. Az erdei kalács mesénk díszletéhez, a réz erdőhöz, az ezüst erdőhöz, az arany erdőhöz a „Lakiteleki Tőserdőben”történő lovaskocsis kirándulásunkat vettük alapul. Nagy élmény volt amikor elsétáltunk Heinrich Lenkéék birtokára. Megsimogathattuk Kócost a póni lovat, Piroskát a tehenet és a kis borját Pipacsot. De szelídnek bizonyult Mici a kecske is, volt aki megpróbálta fejni is Heinrichné Orsi néni segítségével. Két liba pedig szinte házőrzőként vigyázta a „farmot”. Egy csodálatos sajttálat is kaptunk ajándékba, mely a Márton napi libazsíros kenyér mellé, melyet a lakiteleki „Magyar pékség”- ben vásároltunk meg, igazán jól esett, Szabados Zoltán bábművész, Ludas Matyi előadása után. Csoportunkban is elkezdődött Az erdei kalács mese próbája.

A meséhez tartozó betétdalokat is szorgalmasan gyakoroltuk: Hosszú az erdő…,Boci, boci tarka…, Mókuska, mókuska…, Mackó brummog…Spatulákból őszi képkeretet is alkottunk és kör alakú papírformára levél kinyomó segítségével szép színes őszi leveleket ragasztottunk a nagyszülők meghívójára. Izgalommal vártuk a nagymamákat és a nagypapákat november 18-ára. Nagy örömünkre 19-en jöttek el. Boros Botond nagymamája segítségével, kelt tésztából elkészítettük a Napsugár csoportunk, erdei kalácsát. Amíg sült a kalács, addig pedig előadtuk a nagyszülőknek „Az erdei kalács” mesét. Nagy tapsot és sok dicséretet kaptunk érte. A projekt zárásaként pedig Pulai Sanyi bácsi mutatta be a lakiteleki falu múzeumban rendkívül élményszerűen csoportunknak azt, hogy milyen eszközöket használtak elődeink. Megcsodálhattunk egy „igazi” kemencét is. Sok új ismerettel gazdagodtunk a három hét során.Köszönjük a segítséget: Keresztúri Évikének, aki közben járt abban hogy a Lakiteleki pékségbe eljuthattunk, a Heinrich családnak, a Boros családnak, Pulai Sanyi bácsinak.

Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december

Óvodai Hírek - december
Óvodai Hírek - december

Megszakítás