Oldal kiválasztása

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Képes hírek a helyi óvodákban jelenleg is megvalósulási folyamatban lévő TÁMOP pályázatokról.


TÁMOP 3.1.4  Tisza-menti kompetenciák
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg


Lakitelek Nagyközség Önkormányzat gesztorságával a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázati felhívásra, mely pályázaton sikeresen szerepelt. A projekt célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése a kompetencia alapú óvodai nevelés, oktatás elterjesztése. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú nevelés módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza meg. Elősegíti a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a gyermekek képességeinek egyénre szabott fejlesztését és megerősítését.


Mit jelent a Kompetencia alapú óvodai programcsomag a fenntartó számára? | Sütő Lászlóné, óvodavezető


A fenntartó bizonyosságot nyerhet afelől, hogy

– az általa fenntartott intézmény szakmai elismerésben részesült azáltal, hogy a pályázat nyertes intézményei közé tartozik

– biztosított az óvoda pedagógusainak a szakmai ingyenes továbbképzése

– az általa elfogadott és támogatott óvodai helyi nevelési program a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata kapcsán nem sérül

– a fenntartása alatt működő óvoda alap-és speciális feladatait a továbbiakban is teljesíteni tudja.

– a programcsomag alkalmazása plusz anyagi terhet nem jelent számára

– az óvoda Alapító okiratának belső, tartalmi változására nincs szükség a kompetencia alapú programcsomag alkalmazása miatt

– az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként kezelése jellemzi

– vélhetően emelkedni fog a programcsomagot alkalmazó óvodákba a beiratkozni kívánó óvodáskorú gyermekek száma


A TÁMOP 3.1.4.
Kompetencia alapú óvodai nevelési program óvodánk BÓBITA csoportjában valósul meg Horváth Istvánné és Vankóné Török Katalin óvónők irányításával és Szentirmay Tamásné szakmai vezetésével.

TŰZ            TŰZ            TŰZ            TŰZ


A PÉKSÉGBEN JÁRTUNK | Szerző: Horváth Istvánné, óvónő


A TŰZ témájának lezárásaként lehetőséget kaptunk, hogy a lakiteleki Magyar Pékségben megnézzük, hogyan sütik a kenyeret, hogyan készítik a pogácsát, kakaós csigát, túrós buktát, lekváros falatkát.

Radics István, egy nagyon kedves pék fogadott bennünket műhelymunkára, sütögetésre. Megmutatta, hogyan kel meg a kovász, milyen illata, illetve „szaga” van ilyenkor. A gyerekek együtt készítették el a pékmesterrel a túrós buktát, kakaós csigát, lekváros falatkát. Majd ezeket, a finomságokat a kelesztőbe helyezték. Amikor megkelt, „meghízott” akkor a sütőbe kerültek. Ezeket a süteményeket, pogácsát, mind megkaptuk. Jót lakmároztunk belőle. Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy betekinthettünk a mindennapi életükbe, munkájukba.

                                       

Óvodai hírek - Támop hírekÓvodai hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírek

Óvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírek

Óvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírek

Óvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírek


A következő témakörünk


VÍZ            VÍZ            VÍZ            VÍZ

Január, február, március hónapban a VÍZ témakörrel foglalkozik a csoport, ezen belül, pedig a következő témákkal:

TISZTULÁS

A víz az élet egyik lételeme

A víz és az ember kapcsolata

Takarékos vízfelhasználás, fenntarthatóság

VÍZI VILÁG

        Vízben élő állatok és növények

SZÁLLONGÓ HÓPIHE

        A víz körforgása, csapadékok

        A víz halmazállapotai

SIKLIK A SZÁN

        Vízi közlekedési eszközök

        Téli „vizes”játékok, sportok

CSOBOGÓ PATAK

        A víz mozgása

        Folyó és állóvizek

VÍZKERÉK

         A víz mint energia forrás, annak hasznosítása

GYALOGTÚRA

        Vízparton élő állatok és növények

VÍZBEN ÉS FÖLDBEN

        A víz és a föld kapcsolata

Ez a 3 hónap igen eseménydús lesz csoportunk számára. Feldolgozásra, megvalósításra kerül egy projekt, elnevezése: „KÉK SZALAG PROJEKT

3 héten keresztül ismerkedünk, tapasztalatokat szerzünk a vízről, élővilágáról, fontosságáról. Projekt zárásként megünnepeljük a Víz Világnapját.

A szülői tájékoztató falon és a Laki Lurkó óvodai újságunkban ezután is folyamatosan figyelemmel kísérhetik a szülők a csoportban folyó munkát, megtekinthetik a gyerekek elkészült munkáit, fotókat.

A programot szaktanácsadók segítő munkája kíséri. Dr Varnyú Andrásné  kompetencia mentor és Kohajda László folyamat szaktanácsadó segíti a program megvalósítását.TÁMOP 3.3.2
Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg


Lakitelek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázati felhívásra, mely pályázaton sikeresen szerepelt. Az „Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is” elnevezésű projekt megvalósítására 49.000.000,- Ft támogatásban részesültünk, mely támogatás 100%-os mértékű. A projekt célja Lakiteleken, Nyárlőrincen és Tiszaugon az óvodákat, iskolákat igénybevevő gyermekek esélyegyenlőségének javítása, valamint tanuló- ill. gyermekbarát környezet kialakítása, a pedagógusok szakmai, módszertani továbbképzése. A projekt megvalósításának időtartamára 21 hónap áll rendelkezésre. A projekt közreműködő szervezete az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. A pályázat az Eötvös Iskola Esélyegyenlőségi Programjának megvalósítását segíti. Az Esélyegyenlőségi Program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének garantálására 2009. december 25.-én Esélyegyenlőségi Fórum jött létre.

A projekt vezetése folyamatosan tájékozódik, szervezi és irányítja a pályázat megvalósítását.

Esélyegyenlőségi Fórum alakuló ülése:

Óvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírekÓvodai  hírek - Támop hírek

Projekt értekezlet:

Óvodai  hírek - Támop hírekÓvodai   hírek - Támop hírekÓvodai   hírek - Támop hírekÓvodai   hírek - Támop hírek
Óvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberrciusÓvodai hírek - 2009 szeptember

Megszakítás