Oldal kiválasztása

„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ezzel a címmel pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázati felhívásra, mely pályázaton sikeresen szerepelt.


Tanácskozás


A pályázat alapvető célja, hogy a településünkön közoktatásban elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az óvoda iskola esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vonatkozásában.
Óvodánkban három munkacsoportot hoztunk létre, amely az óvodai integrációs program megvalósulásán az esélyteremtő pedagógia megteremtésén dolgozik, a cél érdekében.
Közülük a Környezeti munkacsoport legfontosabb feladata a társadalmi környezettel való kapcsolatépítés és kapcsolattartás megvalósítása. 2010. október 20.-án rendeztük meg „Az együttműködő partnerek tanácskozását”. Óvodánkba hívtuk az egészségügy, a közművelődés, az oktatás, a polgármesteri hivatal, a családsegítő, a szülői szervezet és a civil szervezetek képviselőit. Kerestük azokat a közös pontokat ahol, közösen tehetünk az óvodáskorú halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik megsegítéséért, az óvodai az integráció megvalósulásáért. Örömmel találkoztuk azokkal a meghívottakkal, akikkel a jövőben  együttműködünk, közös programokat szervezünk. A tanácskozáson valós problémaként merült fel a családok anyagi támogatása, az adományozások módja. A következő összejövetelünkön ezzel kiemelten foglalkozunk. Óvodánkból a Horváth Istvánné a Környezeti munkacsoport tagja szoros kapcsolatot alakított ki a nagycsaládosok szervezőivel, rendszeresen részt vesz foglalkozásaikon. Szívesen támogatjuk a szerveződést, hiszen óvodánkba járó gyerekek közel egyharmada nagycsaládban él.

„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”


Hospitálás


A társadalmi kapcsolat építésen túl, óvodai Integrációs program másik lényeges eleme az egymástól tanulás, egymás „Jó gyakorlatának” átvétele. Ennek érdekében a 2010/2011-es nevelési évben mi Lakitelek, Tiszaug és Nyárlőrinc óvónői egymáshoz megyünk hospitálni – megfigyelni az óvónő által vezetett gyermeki tevékenységeket – majd a látottakat szakmailag elemezzük.  A nevelési év második félévben a szülőknek és a tanítónőknek bemutató foglalkozásokat tartunk, annak érdekében, hogy ők is megismerjék az esélyegyenlőség érdekében végzett munkánkat.

„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”

„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”

„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”


A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú óvodai nevelési program gyakorlati megvalósítása a Szivárvány óvoda csoportjaiban

Óvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberrciusÓvodai hírek - 2009  szeptember

Megszakítás