Oldal kiválasztása

TÁMOP 3.1.4„A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú óvodai nevelési program gyakorlati megvalósítása a csoportokban.

Az utóbbi hónap eseményei

Kattintson a Bővebben gombra!

 

 

 „Megy a hajó a Tiszán……” projekt  a Napsugár csoportban  | Romhányi Olga, óvónő


Sajnos hajót nem láttunk a Tiszán, de így is élmény dús napot tölthettünk Tiszaugon a víz világnapja alkalmából. Ettől a naptól kezdve a víz meghatározója lett mindennapi tevékenykedésünknek a Napsugár csoportban. Megbeszéltük, hogy a víz az élőlények számára nélkülözhetetlen, nagyon fontos eleme a mindennapi létezésünknek, tulajdonképpen víz nélkül nincs élet. Ezért fontos a víz védelme és a víz takarékosság. Könyveket képeket nézegettünk, meséket hallgattunk, verseket,dalokat tanultunk a vízzel kapcsolatosan.
Nap mint nap bővültek ismereteink, hiszen játékainkban, tevékenységeinkben valamilyen formában mindig megjelent a víz.
Egy kis ízelítő most ezekből:
  – tengert, folyót, tavat építettünk építőkockából, közben azonosságokat, különbségeket kerestünk
  – ismerkedtünk a földgömbön, térképen való tájékozódással, szárazföldeket, vizeket kerestünk, melyikből van több?
  – báboztunk tengeri állatokkal, vízparti kirándulásunkat zsírkrétával megörökítettük
  – szőlővesszőt hajtattunk, búzát vetettünk a csoportszobában, megfigyeltük, kísérleteztünk, okokat, összefüggéseket kerestünk, veteményeztünk az óvó néni kertjében
  – vetőmagot árultunk, boltos szerepjáték során (számlálás) , nádból készült tutajokat úsztattunk, tengeri állatokat, csónakokat hajtogattunk papírból
  – zsinóron jártunk pohár vízzel a kezünkben (egyensúlyérzék, koncentráció), teknősbékát készítettünk ásványvizes üveg kupakjának felhasználásával (újrahasznosítás)
  – uszodában is voltunk, ami nagyon tetszett a kicsiknek, babaruhát mostunk, csavartunk,teregettünk (közvetlen tapasztalatszerzés, kooperáció)
  – megfigyeltük, Marika néni hogyan mosogat az óvodában, hogyan párolog el a víz, ha magas hőfokon forraljuk
vízhordó versenyt rendeztünk evőkanállal (versenyszellem, figyelem, szem-kéz koordináció)
Előkerültek az ügyességi, mozgásos, figyelemfejlesztő ját5ékok is, pl.: Békék a tóban! Hosszú lábú gólya bácsi! Ragadd meg! Horgász verseny! Cápa dobó! Kapitány Urunk parancsára!
Már csak a víztócsába való ugrálás hiányzott (eső hiányában), de ígérem legközelebb azt is kipróbáljuk.

Hogyan érezték magukat a gyerekek?
Heinrich Zalán: Nagyon jó volt a cápa dobó verseny.       
Kőszegi Zsófi: Ki kellett kanalazni a vizet ez tetszett, és Marika néni mosogatott.
Csikós Nóra: Minden jó volt, de legjobb a Cápa dobó:       
László Boglárka: Én legjobban a ruha mosást szerettem.
Török Richárd: Az nagyon tetszett amikor votunk az élő Tiszán.    
-Kutasi  Balázs
: Az uszodát nagyon szerettem.
Sváb-Kovács Zoltán: Az tetszett amikor a magok kikeltek.       
Országh Levente: A tutaly készítés tetszett.
Szűcs Zsóka: Nagyon sokat játszottunk.           
Lángos Kevin: A Holt-Tiszán nagyon jól érztem magam.    

Szeretném megköszönni a szülők és a daduska nénik segítségét és együttműködését. 

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4Kék szalag projekt a Bóbita csoportban  | Horváth Istvánné, óvónő


„A víz fontos, felelős vagy érte”.

Március elsejétől huszonötödikéig tartó projekt a KÉK SZALAG elnevezést kapta. A víz világnapja március 22 köré szerveződik. A vízzel kapcsolatos témában óvodáskorú gyerekek számára hasznosítható tapasztalatokat, ismereteket nyújtunk. Környezettudatos magatartás kialakítására törekszünk. Bevonjuk a szülőket, külső szakembereket is. Kirándulunk a csatornapartra, Tőserdőbe, víztoronyhoz, itt megfigyeléseket végzünk. Gyűjtőmunkával, feladatokkal bízzuk meg csoportunk szüleit. Végül társulási szinten, a három óvoda együtt megünnepeljük a Víz világnapját Tiszaugon. Felfedeztetjük a vízi világot, kísérleteket végzünk, összefoglaljuk, ismételjük az eddig megszerzett információkat a gyerekekkel.

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4Témahét a Margaréta csoportban  | Aszódiné Magyar Beáta, óvónő


„ Hej vára, vára…” címmel március 28 – április 1-ig témahetet tartottunk a Margaréta csoportban. Ezt megelőző héten csütörtökön elsétáltunk a Művelődési Házba, ahol megtekintettük Jancsovicsné Bakosi Mária festőművész kiállítását, „Szép magyar tájak, szép magyar várak” címmel. A gyerekeknek és nekünk is nagyon nagy élmény volt a várakról készült sok gyönyörű festmény. Ehhez az indító élményhez kapcsolódott azután a témahét. Váras dalos játékokat, mondókákat ( Hej vára, vára…, Itt ül egy kis kosárba, királynénak…, Vili vári…, Cifra palota…), mozgásos játékokat ( Adj király katonát) tanultunk. Különböző várakat építettünk különböző építőkből, ahol a matematikai fogalmakat, viszonyokat nagyon jól lehetett gyakorolni ( magas, alacsony, kisebb, nagyobb, szélesebb, keskeny stb.) Színezhettek a gyerekek várakat, amelyet azután kartonra ragasztva és kivágva beépítettek a közös nagy várba. Beöltözhettek a lányok gyönyörű ruhákba királykisasszonyoknak, a fiúk királyfiaknak. A koronát maguknak készítették, volt aki önállóan, volt aki segítséggel. Királylányokról, királyokról szóló meséket hallhattak, amely azután a gyerekek játékában is megjelent.( pl.: A papucsszaggató királykisasszonyok, A só. ) Zárásként tervben van egy közös mese elkészítése, természetesen várakról, királyokról és királylányokról. Valamint megismerkedünk egy új vizuális technikával és ezzel készítünk várat. Olyan nagy élmény volt ez a hét a gyermekek számára, hogy még biztos tovább folytatódik a játéktevékenységeikben.

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4„KIKELET”- váró projekt a Vackor csoportban  | Gulyásné Varga Edit, óvónő


Márciustól ébred a természet, csalogat a napsugár, egyre több időt töltünk a szabadban. Jó alkalom és lehetőség kínálkozik arra, hogy a gyermekekben felébresszük a kíváncsiságot a természet apró szépségei, és a tavaszi ünnepek iránt.
Csoportunkban mindig nagy figyelmet fordítunk a tavaszi ünnepek méltó megünneplésére, az ide kapcsolódó népszokások, hagyományok ápolására a gyermekek ismereteinek felelevenítésére, látókörük kibővítésére.
„Kikelet”- váró projektünk a tél elkergetésével a kisze-báb elégetésével kezdődött. Vártuk is rendületlenül a jó időt, mondván, „mi megtettük a magunkét”, elégettük a télbanyát, közben dalokkal versekkel üdvözöltük a tél elmúlását a tavasz érkezését. Ám a természet minden évben megviccel egy kicsit bennünket, így volt ez most is, mert sajnos nem jött a jó idő varázsütésre. Mi azonban kitartóak voltunk a jó idő reményében nagyon sok tavaszváró éneket, verset és mondókát tanultunk meg. Vázában ágakat hajtattunk, megfigyeltük a szobahőmérséklet hatását a növényekre, séták alkalmával megfigyeltük a természet és az időjárás változásait, a kertben nyíló virágokat és lestük a gólyák visszatérését. Erről „napi tudósítónk” volt Horváth Barbika tiszaugi óvodásunk, ugyanis Lakiteleken sajnos nincs gólyacsalád.
Nagycsoportosaink megtették az első lépést az iskola felé, hiszen felkötötték a szalagot a Gergely-járás alkalmával.
Legnagyobb nemzeti ünnepünk, március 15-e előtt kokárdát készítettünk több technikával ( tépés, gyűrés, ragasztás, hajtogatás, körmön fonás), majd meg is ünnepeltük az Emlékparkban felállított kopjafánál, ahova igazi huszárok kíséretében sétáltunk ki.
Ellátogattunk Klárik Adrienn által működtetett virágkertészetbe, ahol Adri gondos és szakszerű vezetésével végig jártuk a fólia sátrakat. Közvetlenül megtapasztaltuk a növények fejlődési folyamatát, érzékeltük a fólia alatti páradús hőmérsékletet. Gyönyörködtünk a színes gerberákban. Lehetőségünk volt paprika magokat vetni, s közben megfigyelni a veteményezés sorrendjét, a víz és a föld fontosságát a növények életében. Minden kisgyermek egy szál gerberával a kezében sétált vissza az óvodába, amit nagy örömmel vittek haza anyukájuknak. Kaptunk még néhány cserépben virágzó tulipánt, amit a csoportszobában öntözgettünk egy darabig, majd pedig kiültettük a virágos kertbe. Nagyon köszönjük és hálásak vagyunk, hogy a sok teendői mellett szakított időt ránk is.
Tiszaugra kirándultunk a Víz világnapja alkalmából, ahol számot adtunk a vízről és a vízpartján, valamint a vízben élő növényekről, állatokról megszerzett ismereteinkről. Itt alkalmunk nyílt közelről megnézni a gólyafészket is és megkóstoltuk a több szász méter mélyről feltörő artézi vizet.
Elsétáltunk a helyi víztoronyhoz, és közvetlen közelből csodáltuk az „égig érő” tornyot, ahonnan érkezik a víz az óvodánkba. 
Miközben tanúi lehettünk  a természet megújulásának sok-sok mozgásos játékot játszottunk és az évszaknak megfelelően dekoráltuk a csoportszobát, külsőségekben is megjelenítettük a tavasz hangulatát, a gyerekek munkáival díszítettük  a folyosót is.
A szülőkkel közös kertészkedéssel és udvar takarítással zártuk projektünket. Öröm volt látni, ahogy együtt gereblyéztek, virágot ültettek, locsoltak a gyerekek szüleikkel. Ezen a napon készült el a régi óvoda kerti tava is, amit a gyerekek azóta is nagy élvezettel és kíváncsisággal figyelnek. Rendkívül jó nevelési lehetőségek rejlenek a tó ápolásában és a halacskák gondozásában. Csak néhány a sok közül, jól fejleszthető megfigyelőképességük, felelősségérzetük, kitartásuk, emlékezetük, memóriájuk, stb.
Az együtt végzett tevékenységek során, nemcsak élményekkel és tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak, hanem formálódott közösségünk, fejlődött a gyermekek egymás iránti érzékenysége is.
Köszönjük szépen a szülők segítőkészségét és együttműködését! A gyerekek tevékenységeiről folyamatosan készültek fotók, ezeket a május 19-én sorra kerülő szülői értekezleten fogjuk közösen megtekinteni.

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4

A TÁMOP 3.3.2. hírek

 

Megszakítás