Oldal kiválasztása


TÁMOP 3.1.4

A projekt megnevezése:   ”Tisza-menti
kompetenciák”Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –Innovatív
intézményekben TÁMOP-3.1.4./08/2

Kivitelezés ideje: 2009. 06. 18-2010. 08. 31.

Az Európai Unió által nyújtott
támogatás összege:  48 861 040 Ft. A projekt végrehajtásában 5
feladat-ellátási hely – Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug település
óvodái és Lakitelek, Nyárlőrinc iskolái – vesz részt.

A mi óvodánkban 5.157.640.- Ft
projektköltséggel, valósul meg a pályázati program. A pályázat alapvető
célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló
képességek fejlesztése a kompetencia alapú nevelés, oktatás
elterjesztése. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú nevelés
módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza meg.
Elősegíti a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a
gyermekek képességeinek egyénre szabott fejlesztését és megerősítését.
Óvodánkban a 2009-2010. nevelési év szeptemberétől kompetencia alapú
nevelési és oktatási program a Bóbita csoportban került bevezetésre. A
programot Horváth Istvánné és Vankóné Török Katalin óvónők valósítják
meg.

Az eltelt hónapban egy többfunkciós,
színes nyomtatót és kettő lap-topot vásároltunk a támogatásból és
megrendeltük a Mese ládikót, a projekt megvalósításhoz tartozó szakmai
eszközkészletet.

2009. november 12-én (csütörtök)
16.00-tól a lakiteleki Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében a
fogyasztói jogok és kötelezettségek érvényesülésének és
érvényesítésének elősegítése céljából tájékoztató előadás kerül
megrendezésre az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, a Bács-Kiskun
Megyei Békéltető Testület, a Nyugdíjas Klubok Megyei Jogú Városi
Szövetsége, valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
együttműködésében. Minden érdeklődőt szeretettel várnak az előadók! A
részvétel ingyenes.

Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata a szülők számára?


Biztosítékot kapnak a szülők arra vonatkozóan, hogy
–    a program középpontjában a gyerekük áll;
–    a boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk a gyereke(i)k számára;
–    a program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő oktatási
      folyamathoz, az iskolához;
–    gyermekük komplex képességei fejleszthetők;
–    figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori sajátosságait;
–    értékelik gyermeke(i) azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek;
–    gyermekével megtanítják értékelni a másik gyerek másságát is;
–    a hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van;
–    gyermekük nevelő-fejlesztő intézménybe jár;
–    a szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének;
–    a program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is.

Projekt értekezlet

2009. november 2.-án  – a Támogatási szerződésnek megfelelően – a TÁMOP 3.1.4. pályázat projekt menedzsmentje tartotta értekezletét. A projekt vezetője Fodor Józsefné tájékoztatta az intézmény vezetőket és a szakmai vezetőket a költségvetés módosításáról, a projekt előrehaladási jelentés készítéséről, a szakmai eszközök megrendeléséről, és a közbeszerzés helyzetéről. A résztvevők az előrehaladásukról és nehézségeikről beszélgettek. A projektvezetés és a szakmai vezetők másnap 2009. október 5.-én Szegeden tájékoztató napon vettek részt.

TámopTámopÓvodai hírek - 2009 októberTámop

Támop

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú óvodai nevelési program gyakorlati megvalósítása a BÓBITA csoportban


Szerző: Horváth Istvánné és Vankóné Török Katalin


Október, november, december hónapban A TŰZ témakörrel foglalkozunk.

 Ezen belül eddig ezekkel a témákkal foglalkoztunk:

 A Nap tüze, annak éltető hatása                  

– vásárlás, szárított, aszalt gyümölcsök – és kóstolás

– gyümölcsaszalás aszalógéppel

– dióverés, diószüret

A családi otthon melege

-Fűtés otthon és az óvodában, hogyan és mivel?

-Ennivaló ékszerek

-Tűzön olvasztott zsírkréta kép készítése

A tűz az ember barátja

-Könyvtárlátogatás, tűzről és, tűzoltásról szóló könyvek kölcsönzése

2009. 11. 04.-én  9 órára a tűz témakörében  projekt napon fogadtuk a Bóbitás szülőket.

TÉMA: A tűz az ember barátja

TEVÉKENYSÉG: Tűzgyújtás az óvoda udvarán

FELADAT:

-Tűzrakóhely létrehozása, kövekből, kavicsokból

-Locsolókannába víz elkészítése

-Tűz köré kézfogással kört alakítunk, elénekeljük az eddig tanult tüzes énekeket mondókákat

-Tűz felé fordulva nyújtott karral lassan lépkedünk a tűz felé majd vissza, és tenyerünkkel érzékeljük a tűz melegét

-A tűz varázslatos színeit az elszenesedett fahasábokat, az elégett fa hamuját, a víz sistergését az oltásnál, a felszálló füstöt illetve gőzt figyeljük

-A tűz oltása után a kövek tapintása a meleg érzékelése a köveken

-A tűz színei: Szelesné Kása Ilona népi iparművész segítségével

-A karbantartó, Rácz Zoltán „tűzoltót játszik” a tűzoltó készülék segítségével

TámopTámopTámopTámop

TámopTámopTámopTámop

TámopTámopTámopTámop

TámopTámopTámopTámop

TámopTámopTámopTámop

TámopTámop

Óvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberrciusÓvodai hírek - 2009 szeptember

Megszakítás