Oldal kiválasztása

Tájékoztató Bölcsődei intézményi térítési díjról

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 146. § (1) bek. értelmében a gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni.

A 147. §. (1) bek. értelmében a Fenntartó megállapítja az intézményi térítési díjat, mely a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.
Jelen esetben napi 560,-Ft/fő.
A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
Lakitelek Képviselő-testülete 2012. április 01-től hatályos rendelete értelmében az intézményi térítési díj összege napi 300 Ft/fő .
Intézményi gondozási térítési díj alól mentességben részesül az aki:
–    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
–    tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
–    három- vagy többgyermekes család gyermeke
–    átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek.

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját az ellátott nem köteles megfizetni azon időszak vonatkozásában, mely időszak alatt a Bölcsőde a fenntartó külön rendelkezése alapján tart zárva.
(Azonban fizetni kell azon napokra is, amikor a gyermek betegség, vagy egyéb ok miatt hiányzik a bölcsődéből.)

Megszakítás