Oldal kiválasztása

Tájékoztató bérleti szerződések megkötésével hasznosuló ingatlanokról

 

Lakitelek Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, nem szociális, hanem piaci alapon, pályázat útján, bérleti szerződés megkötésével hasznosuló ingatlanok bérlőinek bérleti szerződései – 2020. június 30. napjával – megszűntek.

A jelenleg hatályban lévő rendelkezések alapján a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

Az ingatlanok havonta fizetendő bérleti díja 5.000,-Ft és 13.000,- Ft összeg között mozognak.

A 2018 óta felhalmozódó bérleti díj és közüzemi tartozások 2021. január 31. napján, követelésállományként nyilvántartott összege közel 2.000.000,-Ft.

A bérlők (5 családot érint) kérelmezték bérleti szerződéseik meghosszabbítását a veszélyhelyzet megszűnéséig, egyúttal nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy az elmaradt lakbér és egyéb hátralékaikat hogyan és mekkora részletek megfizetésével egyenlítik ki.

Az Önkormányzat hosszú távú tervei között szerepel, hogy nem kívánja a jövőben megpályáztatni ezeket az ingatlanokat. Bérleti szerződés hiányában, a veszélyhelyzet megszűnését követően – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével – a bérlőknek szükséges lesz elhagyniuk az ingatlanokat.

Az Önkormányzat az ingatlanokat leromlott, elhanyagolt állapotuk miatt felújítja, majd azokat más célból hasznosítja.

Megszakítás