Oldal kiválasztása

ksh

Tisztelt lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2023. május 15. és július 15. között mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást hajt végre Agrárium 2023 néven.

Az adatgyűjtés célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók számára, amihez az adatszolgáltatók nagyban hozzájárulnak részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással.

Az adatgyűjtés az Európai Unió tagállamaiban a 2018/1091/EK rendelet alapján kötelező.

A KSH a kezelésében lévő adatállományokat (az Stt. 41. §-a alapján) kizárólag statisztikai célból, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kapcsolja össze, valamint garantálja az adatok biztonságát.

Az összeírt egyedi adatok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

Milyen információkat tartalmazó iratokat érdemes előkészíteni a kérdőív gyors kitöltése érdekében?

  • a gazdálkodásra (pl. a földterület nagyságára, az állatállományra stb.) vonatkozó nyilvántartásokat;
  • a gazdasághoz kapcsolódó ügyfélazonosító(ka)t, amely(ek)re a MagyarÁllamkincstártól agrár- és vidékfejlesztési támogatást igényelt(ek);
  • a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától kapott azonosító(ka)t.

Az összeírás teljes mértékben elektronikus: az adatfelvétel online felületen, illetve összeírói tableteken történik.

Azokat a nem kiemelt egyéni gazdaságokat, amelyek május 31-ig online kitöltik a kérdőívet, nem fogja felkeresni összeíró a június 1. és július 15. közötti időszakban. 

Az összeírást településünkön Almási Ferenc végzi június 1. és július 15. között, aki összeírói igazolványa és a személyazonosító igazolványa egyidejű felmutatásával igazolja magát a kikérdezés előtt.

További információk megtalálhatóak a https://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok linkre kattintva.

Megszakítás