Oldal kiválasztása

Tisztelt Érdekeltek!

Magyarország Köztársasági Elnöke a 39/2023 (III.6.) KE számú határozatával 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök választását.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke döntése értelmében a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés a Kecskeméti Törvényszék ítélkezésében résztvevő, összesen 7 ülnök megválasztásáról dönt, melyből 3 fő a büntetőeljárásról szó1ó 2017. évi XC. törvény (továbbiakban Be.) 680. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő, a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnök.

A bírák jogállásáról es javadalmazásáról szó1ó 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött, magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- es ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgálja, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság (Kecskeméti Törvényszék) illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési­ oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A Bjt. 213. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.

A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés általi ülnökválasztáshoz jelöltet állítani legkésőbb 2023. április 17. napján (hétfő) 16 óráig lehet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés Jogi Irodáján, vagy megtalálható a www.bacskiskun.hu internetes oldalon. Az ülnökválasztással kapcsolatban további információ a Jogi Irodán kérhető személyesen, vagy telefonon a 06 30 232 8440 telefonszámon.

Megszakítás