Oldal kiválasztása

Tisztelt vendéglátóhelyet/turisztikai  attrakciót üzemeltetők!

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség megküldte részükre tájékoztatóját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő adatszolgáltatás kapcsán, melyet az alábbiakban olvashatnak.

 
 
 

A vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók adatszolgáltatási kötelezettsége szakaszosan indul el a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 255/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet értelmében a 100 millió forint nettó árbevétel felett teljesítő vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók számára lesz kötelező az NTAK adatszolgáltatás 2023. július 1-től, a 12 millió forint nettó árbevételt el nem érő szolgáltatók pedig mentesülnek a kötelezettség alól. A 12 millió forintot meghaladó, viszont a 100 millió forintot meg nem haladó 2022. évi nettó árbevétellel rendelkező vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók üzemeltetői az eredetinél későbbi időpontban, 2024. január 1-jétől lesznek kötelesek az NTAK adatszolgáltatásra.2023. július 1-jétől már csak NTAK adatszolgáltatásra alkalmas szoftverekkel értékesíthetik termékeiket az alábbi kategóriába tartozó szolgáltatók:

 • Vendéglátóhelyek esetében: éttermek, cukrászdák, büfék, kávézók, italüzletek, bárok, zenés-táncos szórakozóhelyek, gyorséttermek és alkalmi vendéglátóhelyek.
 • Turisztikai attrakciók esetében: múzeumok, várak, kastélyok, fürdők, strandok, kalandparkok, állatkertek, vidámparkok, védett természeti területet bemutató helyek, turisztikai közlekedési eszközök, valamint zenés-táncos rendezvények.

A VENDÉGLÁTÁS SZEKTOR FELADATAI


1. Vendéglátó üzlet megfelelő vendéglátó üzlettípusba való besorolás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 31. §-a szerint a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetében az üzlettípust a kereskedő 2021. március 31-ig volt köteles bejelenteni a területileg illetékes jegyzőnek. 2021. január 1-től az új kereskedelmi tevékenység bejelentésénél már azzal egyidejűleg kötelező megadni a vendéglátó üzlettípust, amennyiben vendéglátó tevékenység folytatása a cél.
A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján az NTAK-regisztrációra köteles vendéglátó üzletek típusai:

 • étterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • büfé, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
 • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
 • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
 • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5629 – egyéb vendéglátás;
 • gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • rendezvényi étkeztetés, TEÁOR’08: 5621 – rendezvényi étkeztetés;
 • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • mozgó vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás.

A munkahelyi/közétkeztetés, a rendezvényi étkeztetés, és a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzletek nem szolgáltatnak adatokat, csak regisztrálnak.


2. Vendéglátó üzlet regisztrációja

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján továbbra is minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba – ebben tehát nem történt változás.Az NTAK regisztráció 2 lépésből áll:

 • először a központi regisztrációt kell elvégezni,
 • ezt követi az ágazati regisztráció.

A regisztrációt követően a vendéglátó üzlet üzemeltetője a regisztrált vendéglátó üzlet nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási számot kap. Ez az NTAK regisztrációs szám, amely első két karaktere a vendéglátó üzlet típusára utal, ezt követi 8 számjegy. Emiatt a vendéglátó üzlettípusát nem lehet módosítani, téves rögzítés esetén a vendéglátó üzletet törölni kell, ezt követően lehet újra rögzíteni.Az adatszolgáltatás 2022. évi nettó árbevételhez kötött szakaszos bevezetése miatt minden vendéglátó üzlet üzemeltetőjének meg kell adni az előző évre vonatkozó árbevételi adatát. A jogszabályi változások miatt az NTAK regisztrációs felület új kötelező beviteli mezővel bővült, így azon szolgáltatóknak is újra be kell lépnie az NTAK regisztrációs felületére, akik korábban már elvégezték a regisztrációt, annak érdekében, hogy kiegészítsék a vendéglátásból származó bevételi adataikkal azt. Fontos információ, hogy a regisztráció csak akkor minősül teljesnek, amennyiben minden információt maradéktalanul megad a felhasználó.


3. Vendéglátó üzlet adatszolgáltatása

A szoftverválasztást érintő változások, határidőkA jogszabály módosítás értelmében a VENDÉGEM Vendéglátás szoftver szolgáltatónként legfeljebb egy vendéglátó üzletnél használható, feltéve, hogy az adott vendéglátó jogszabályban megfogalmazott számítási mód szerinti bevallott nettó árbevétele 12 és 50 millió forint közé esik. Fontos, hogy az ingyenes VENDÉGEM Vendéglátás szoftver csak abban az esetben jelenik meg a választható szoftverek listájában, ha a szolgáltatási helyhez tartozik olyan vendéglátó üzlet, amelynek vendéglátás tevékenységből származó árbevétele 12 millió Ft és 50 millió Ft közé esik és a szolgáltatóhoz tartozó több szolgáltatási hely esetén még egyik szolgáltatási helynél lévő vendéglátó üzletnél sem választották a VENDÉGEM Vendéglátás szoftvert. Egy szolgáltató egyetlen vendéglátó üzletben jogosult VENDÉGEM Vendéglátás szoftvert használni.Az a szolgáltató, aki 100 millió forint feletti nettó árbevétellel rendelkezik és már a korábbi regisztrációja során kiválasztotta az ingyenes VENDÉGEM Vendéglátás szoftvert türelmi időt kap, így 2023. október 1-ig, használhatja az ingyenes szoftvert a jogszabály módosítás értelmében. 2023. október 1. után, kizárólag NTAK igazolással rendelkező piaci szoftveren keresztül tudja teljesíteni a kötelező adatszolgáltatást. Annak az 50 és 100 millió forint közötti nettó árbevétellel rendelkező szolgáltatónak, aki már regisztrált és szintén az ingyenes VENDÉGEM Vendéglátás szoftvert választotta 2024. január 1-ig nem kötelező adatot szolgáltatnia, illetve, ha már szolgáltat adatot, ő is 2023. október 1-ig tudja az ingyenes VENDÉGEM Vendéglátás szoftvert használni. A türelmi időt követően kizárólag NTAK igazolással rendelkező piaci szoftveren keresztül tudja teljesíteni a kötelező adatszolgáltatást. Az elérhető szoftverek listáját az info.ntak.hu oldalon tekintheti meg.Az a szolgáltató, aki 12 és 50 millió forint közötti nettó árbevételt ért el és már regisztrált az NTAK-ban, illetve az ingyenes VENDÉGEM Vendéglátás szoftvert választotta a jogszabály értelmében továbbra is használhatja az ingyenes szoftvert egy szolgáltatási helyen. Számukra az adatszolgáltatás 2024. január 1-től kötelező.A Magyar Turisztikai Ügynökség célja, hogy minden támogatást megadjon a vendéglátó üzletek üzemeltetőinek az NTAK regisztráció és az adatszolgáltatás folyamata során. Így például – a szakmai szervezetekkel egyeztetve – a vendéglátás szektor számára készített kategorizálási segédlet egy olyan JAVASLAT a szolgáltatók számára, amely útmutatóként szolgál a termékeik csoportosításához.A segédlet a vendéglátó szoftverek értékkészletének feltöltését segíti, hétköznapi, általánosan elfogadott jelentés alapján, ahol egyes fogalmak nem mindig a jogszabályi fogalmakat tükrözik, nem helyettesítik azokat, kizárólag jelen segédlethez készültek.ELLENŐRZÉSA vendéglátó üzlet NTAK-regisztrációját, valamint a rendszeres és megfelelő adatszolgáltatást az NTAK felé kereskedelmi hatósági jogkörében eljárva, a vendéglátó üzlet címe szerint területileg illetékes jegyző ellenőrzi.A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet NTAK-adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal, hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző értesíti az NTAK üzemeltetőjét azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették.AZ ATTRAKCIÓ SZEKTOR FELADATAI:

1. Turisztikai attrakció regisztrációja

Adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció az a turisztikai attrakció, amelynek üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel, belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja.A regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett alábbi turisztikai attrakciók tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től írja elő. Az adatszolgáltatást 2023. július 1-jétől írja elő a jogszabály azon turisztikai attrakciók számára, amelyek jegyértékesítésből származó 2022. évi nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot. 2024. január 1-től pedig a 12 millió forint 2022. évi nettó árbevételt meghaladó vállalkozások is kötelesek az NTAK felé adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően, a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas jegykezelő szoftverrel.Regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók:

 1. közfürdő, amely vagy
  1. a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül, vagy
  2. legalább egy, az alábbi felsorolt szolgáltatást nyújtja:
   • TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás, vagy
   • TEÁOR ’08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége;
 2. természetes fürdőhely, amely vagy
  1. a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2.§ b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül, vagy
  2. TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás szolgáltatást nyújtja;
 3. muzeális intézmény, vár, kastély, amely
  1. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik, vagy
  2. TEÁOR ’08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja;
 4. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz:
  1. a Balatoni Hajózási Zrt. járata, vagy
  2. a MAHART – PassNave Személyhajózási Kft. járata, vagy
  3. TEÁOR’08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on hop off” jellegű, menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás;
 5. kalandpark, amely
  1. TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, vagy
  2. TEÁOR ’08 93.11 Sportlétesítmény működtetése, vagy
  3. TEÁOR’08 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység szolgáltatást nyújtja;
 6. állatkert, amely vagy
  1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül, vagy
  2. TEÁOR ’08 04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése szolgáltatást nyújtja;
 7. vidámpark, amely
  1. TEÁOR’08 21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység szolgáltatást nyújtja;
 8. védett természeti terület bemutatóhelye, amely vagy
  1. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye, vagy
  2. TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése szolgáltatást nyújtja;
 9. zenés, táncos rendezvény a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerint.


A turisztikai attrakció üzemeltetője – tehát tulajdonosa, bérlője, fenntartója vagy kezelője − jogszabályi elrendelés alapján tehát köteles az NTAK-ba regisztrálni.A regisztrációt követően a turisztikai attrakció üzemeltetője a regisztrált turisztikai attrakció nyilvántartása érdekében létrehozott, egyedi nyilvántartási számot kap. Ez az NTAK regisztrációs szám, amely első két karaktere a turisztikai attrakció típusára utal, ezt követi 8 számjegy. Emiatt a turisztikai attrakció típusát nem lehet módosítani, téves rögzítés esetén a törölni kell, ezt követően lehet újrarögzíteni.


2. Turisztikai attrakció adatszolgáltatása

A turisztikai attrakció üzemeltetője NTAK-adatküldésre alkalmas jegykezelő szoftverén keresztül, elektronikus formában küld adatokat az NTAK-ba. A szoftver tranzakciókhoz kötötten, a tranzakció lezárta után automatikusan küldi a tranzakcióra vonatkozó, személyes adatot nem tartalmazó, forgalmi jellegű statisztikai adatokat. Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az elhárítást követő napon teljesíteni kell.A szoftverválasztást érintő változások, határidőkA jogszabály módosítás értelmében a VENDÉGEM Attrakció szoftver szolgáltatónként legfeljebb egy turisztikai attrakciónál használható, feltéve, hogy az adott turisztikai attrakció jogszabályban megfogalmazott számítási mód szerinti bevallott nettó árbevétele 12 és 50 millió forint közé esik. Fontos, hogy az ingyenes VENDÉGEM Attrakció szoftver csak abban az esetben jelenik meg a választható szoftverek listájában, ha a szolgáltatási helyhez tartozik olyan turisztikai attrakció, amelynek jegyértékesítési tevékenységből származó árbevétele 12 millió Ft és 50 millió Ft közé esik és a szolgáltatóhoz tartozó több szolgáltatási hely esetén még egyik szolgáltatási helynél lévő turisztikai attrakcióhoz sem választották a VENDÉGEM Attrakció szoftvert Egy szolgáltató egyetlen turisztikai attrakciónál jogosult VENDÉGEM Attrakció szoftvert használni.Az a szolgáltató, aki 100 millió forint feletti nettó árbevétellel rendelkezik és már a korábbi regisztrációja során kiválasztotta az ingyenes VENDÉGEM Attrakció szoftvert türelmi időt kap, így 2023. október 1-ig, használhatja az ingyenes szoftvert a jogszabály módosítás értelmében. 2023. október 1. után, kizárólag NTAK igazolással rendelkező piaci szoftveren keresztül tudja teljesíteni a kötelező adatszolgáltatást. Annak az 50 és 100 millió forint közötti nettó árbevétellel rendelkező szolgáltatónak, aki már regisztrált és szintén az ingyenes VENDÉGEM Attrakció szoftvert választotta 2024. január 1-ig nem kötelező adatot szolgáltatnia, illetve, ha már szolgáltat adatot, ő is 2023. október 1-ig tudja az ingyenes VENDÉGEM Attrakció szoftvert használni. A türelmi időt követően kizárólag NTAK igazolással rendelkező piaci szoftveren keresztül tudja teljesíteni a kötelező adatszolgáltatást. Az elérhető szoftverek listáját az info.ntak.hu oldalon tekintheti meg.Az a szolgáltató, aki 12 és 50 millió forint közötti nettó árbevételt ért el és már regisztrált az NTAK-ban, illetve az ingyenes VENDÉGEM szoftvert választotta a jogszabály értelmében továbbra is használhatja az ingyenes szoftvert egy szolgáltatási helyen. Számukra az adatszolgáltatás 2024. január 1-től kötelező.
A Magyar Turisztikai Ügynökség célja, hogy minden támogatást megadjon a vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók üzemeltetőinek az NTAK regisztráció és az adatszolgáltatás folyamata során. 0-24 órás ügyfélszolgálat áll a szolgáltatók rendelkezésére, amelynek munkatársaia hét bármely napján várják a hívást a 06-1-550-1855-as telefonszámon, vagy e-mailt a turisztika@1818.hu címen. Személyes tájékoztatás az országos hálózattal bíró Tourinform irodákban érhető el. Továbbá az NTAK adatszolgáltatásról minden információ megtalálható az info.ntak.hu oldalon is.Ezenkívül szíves figyelmükbe ajánljuk a vonatkozó jogszabályokat:

Megszakítás