Oldal kiválasztása

Tisztelt Szülők!

Lakitelek Önkormányzata 2018. július 2- augusztus 17-ig ismét biztosítja a nyári napközit azon iskolás gyermekek részére, akiknek a szülei nem tudnak gondoskodni gyermekeik nyári felügyeletéről.  A tábor 2017. július 2.  és augusztus 17. között, reggel 8 órától (igény szerint korábban) délután 16 óráig várja a gyermekeket a Lévai Iskolában, Lakitelek, Széchenyi krt. 70. szám alatti C épületében. Ez időszak alatt a gyermekek felügyeletét hivatásos pedagógusok látják el.
Részükre a Laki-konyha ebédet biztosít, de a gyermekek tízórai és uzsonna, valamint innivalóval történő ellátásáról a szülőnek kell gondoskodni.

A Lakiteleki Önkormányzat a heti turnusokban részt vevő gyermekek számát maximum 30 főre állapítja meg, mivel a hely és a pedagógusok létszáma ennyi főre biztosított.

A nyári gyermekfelügyelet elsősorban azon családok gondját szeretné enyhíteni, akik munkaviszonyuk miatt nem tudják megoldani gyermekeik nyári felügyeletét, ezért kérjük, hogy a szülők munkáltatói igazolással szíveskedjenek igazolni, hogy munkaviszonyban állnak.

Érdeklődni a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 4-es szobájában Molnár Sándor Józsefné Gondi Etelka aljegyzőnél, valamint a 06-76/449-011-es telefonszámon vagy az aljegyzo@lakitelek.hu e-mail címen lehet.

Lakitelek, 2018. június 18.

                                                          
                                                  Üdvözlettel:

                                                                                                    Kiss Anita s.k.
                                                                                                      polgármester

Megszakítás