Oldal kiválasztása

Tájékoztatás:
·    Mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával.
·    Más intézményekben folyó családtervezési, pszichológiai, nevelési egészségügyi tanácsadás igénybevételének lehetőségeiről, ennek céljáról és feltételeiről.
·    Az aktuális szabadidős programokról.

Ügyintézés:
·    A támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutásban.
·    Szükség esetén kezdeményezzük a támogatás megállapítását.

Családgondozás:
·    Krízisintervenció
·    Életvezetési tanácsadás
·    Kommunikációs problémák kezelése
·    Családlátogatás

Egyéb szolgáltatás:
·    Nyári gyermekétkeztetés
·    Prevenciós célú szabadidős tevékenységek és nyári táborok szervezése
·    Pszichológiai tanácsadás elérése
·    Jogi segítségnyújtás elérése
·    Felügyelt kapcsolattartás biztosításának elérése

Adományok fogadása és kiközvetítése:
Köszönettel tartozunk azoknak a jó szándékú embernek, akiknek adományai révén tudunk ruhát, cipőt, játékot, tartós élelmiszert, ágyneműt, bútorzatot és egyéb használati cikkeket az arra rászoruló gyermekeknek, egyéneknek, családoknak juttatni.

Információ szolgáltatás
·    Tájékoztatást a szociális-, gyermekvédelmi-, családtámogatási-, egészségügyi-, nyugdíjbiztosítási- és egyéb ellátások elérhetőségéről, igénybevételének feltételeiről.
·    Igény esetén a nyomtatványok kitöltésében segítségnyújtás.

Segítő beszélgetés
Amikor úgy érzi, hogy valamely problémájában nem találja a megoldást, „egy helyben topog”, lehet, hogy egy megértő, elfogadó szakember segítségével tovább tud lépni.
Családsegítés
Meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását jelenti annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylő család képessé váljon problémái megoldására, pl.
·    Családok összetartó erejének megőrzése, támogatása.
·    Átmenetileg sérült, vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése.

Tanácsadás tartós munkanélküliek számára
·     segítünk feldolgozni a tartós munkanélküliségből fakadó lelki, mentális problémákat,
·    segítséget nyújtunk álláspályázatok, motivációs levelek megírásában
·    tájékoztatást nyújtunk az induló képzésekről, segítséget nyújtunk az Önnek legmegfelelőbb képzés kiválasztásában
·    ellátjuk a rendszeres szociális segélyben, valamint rendelkezésre állási támogatásban részesülő aktívkorú nem foglalkozottak együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat
Adományok gyűjtése, közvetítése
A háztartásokban feleslegessé vált
·    ruhaneműket összegyűjtjük, s egyéni kiadással, valamint ruhabörzék tartásával kiosztjuk,
·    bútorokat és használaton kívüli háztartási gépeket a rászoruló igénylők számára kiközvetítjük.
 
Várjuk továbbra is felajánlásaikat elérhetőségeinken!

Megszakítás