Oldal kiválasztása

A hideg idő következtében az elmúlt héten megnövekedett a szociális tűzifa iránti igény.

Kérem, hogy az igények elbírálásánál rászorultságot hangsúlyosan vegyék figyelembe.

Rászorultnak tekintendő az:

  1. 65. életévét betöltött egyedül élő nyugdíjas, akinek Lakiteleken nagykorú gyermeke nem él.
  2. Kiskorú gyermekét egyedül nevelő édesanya.

Szociális tűzifa csak ezen csoportok számára és addig az időpontig állapítható meg, amíg a nappali hőmérséklet 0 C fok alatti.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik az önkormányzat általi fakitermelés helyszínén az igénylők által összegyűjtött gallyakra, ezek megítélése továbbra is az eddigiek szerint történik.

2011. február 7-től kezdődően kérem ezen rendelkezés alapján eljárni.


Lakitelek, 2012. február 6.

Megszakítás