Oldal kiválasztása

Pályázati felhívás településfejlesztési ügyintéző munkakör betöltésére

Lakiteleki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet településfejlesztési ügyintéző munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:
Házszám igazolások kiadása, szakhatósági engedélyezési eljárás lefolytatása, közútkezelői jogkör gyakorlása, településrendezési terv készítése, ingatlan vagyonkataszter vezetése, önkormányzati ingatlanokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezések (bontás, építés, telekalakítás), statisztikai adatszolgáltatások, egyszerűsített beszerzési eljárások lefolytatása, szerződések előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középfokú képesítés, vagy felsőfokú építési szakirányú képesítés 29/2012.(111.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 32. pontjában meghatározott végzettség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásán előnyt jelent:

 • Egyetem, szintű építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, képzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte
 • részletes szakmai önéletrajz
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szikszai Emőke jegyző nyújt, a 76/449-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/5939/2020, valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Szikszai Emőke jegyző részére a jegyzo {kukac} lakitelek.hu email címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Lakitelek Önkormányzatának honlapja
Megszakítás