Oldal kiválasztása

Pályázat óvodapedagógusi hely betöltésére

A lakiteleki Eötvös Iskola pályázatot hirdet az Eötvös Iskola Szivárvány Napközi Otthonos Óvodai Tagintézményének óvodapedagógus munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 6 csoportos óvodában óvodapedagógusi teendők ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:  Főiskola, ÓVODDAPEDAGÓGUS, MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG, BÜNTETLEN ELŐÉLET

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY, ISKOLAI VÉGZETTSÉGEKRŐL, TOVÁBBKÉPZÉSEKRŐL OKLEVÉL MÁSOLAT

A munkakör legkorábban 2012. augusztus 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sütő Lászlóné nyújt, a 70/7723068 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Iskola – Lakitelek címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Kiss János utca 1.a. ).
    Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
    vagy
  •  Elektronikus úton Sütő Lászlóné részére a ovoda@lakitelek.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatást követően, foglalkozás kezdeményezése óvodai gyermek csoportban, időtartam: max.:15 perc

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 17.

Megszakítás