Oldal kiválasztása

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Óvoda Intézmény

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Óvoda Intézmény

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, fejlesztő pedagógia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány,iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Magyar Beáta nyújt, a 06709344404 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Óvoda Intézmény címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-188/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Aszódiné Magyar Beáta részére az ovoda@lakitelek.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Aszódiné Magyar Beáta, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Rövid elbeszélgetés után, 15 perces gyermeki tevékenység kezdeményezése gyermekcsoportban

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szivarvanyovi.hu – 2019. május 15.

•         www.lakitelek.hu – 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szivarvanyovi.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás