Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzata 2023-ban is támogatni kívánja a településen működő, bejegyzett civil szervezeteket, be nem jegyzett civil közösségeket, ezért az Önkormányzat, az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki:

Pályázati feltételek:

– azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával Lakitelek kulturális és közösségi életét segítik elő;

– a 2022. évben igénybevett támogatással elszámoltak,

– lakiteleki székhellyel rendelkeznek vagy tevékenységüket itt végzik.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

        a szervezet, közösség tagjainak létszámát, a szervezet aktivitását, az előző évben elért eredményeket és beszámolót,

        a pályázó 2023. évi programjait,

        a szervezet 2023. évi programjai, tevékenysége költségvetésének összegét,

        az önkormányzattól kért támogatás összegét,

A pályázat beadására pályázati adatlapot bocsát ki a kiíró.

A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.

A nyertes pályázóval szerződést köt az Önkormányzat a támogatás céljáról, az elszámolás rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a szervezet vagy közösség programjának, működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű kiadás (bér és járulékai) nem finanszírozható.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. április 13. 16.00 óra

A pályázatokat a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal címére (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATA 2023.”

A benyújtott pályázatokról Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2023. április havi ülésén dönt. A döntésről a pályázókat írásban értesíti.

A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak.

További információ kérhető munkaidőben a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal titkárságán (449-011, titkarsag@lakitelek.hu)

Lakitelek, 2023. március 22.

                                                                Lakitelek Önkormányzata

Kattintson ide a pályázati adatlap letöltéséhez

Megszakítás