Oldal kiválasztása

Pályázati felhívás ingatlanok értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE


A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata

A pályázat célja: 08/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós

A pályázat tárgya: a Lakitelek 08/2 helyrajzi számú, kivett általános iskola, megnevezésű, 2158 m2 térmértékű ingatlan értékesítése.

Az értékesítéssel kapcsolatban, a vételáron felül felmerülő minden költség a vevőt terheli (értékbecslés, szerződéskötési díj, földhivatali bejegyzési díj, stb.).

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Lakitelek Önkormányzata, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.).

A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK 08/2 hrsz-ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 15 napon belül a pályázati díj visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 04. (hétfő) 12.00 óra

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza az ingatlan ajánlott vételárát.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvétel feltételeként a Vevő vállalja, hogy az Önkormányzat javára szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre a szavazóköri feladatok és lakossági közmeghallgatások lebonyolításához, valamint ezen kívül évente 8 alkalommal térítésmentesen helyiség biztosítására.
  • Pályázati díj megfizetésének igazolása.

A beérkezett pályázatok bontására 2015. május 04-én 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet.

A pályázatok bontását Lakitelek Önkormányzata Polgármestere, vagy annak meghatalmazottja végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár alapján történik. A vételár nem lehet alacsonyabb az értékbecsült árnál.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakiteleki Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a vagyongazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki.

Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 15 napon belül írásbeli értesítést kap.

Lakitelek, 2015. április 22.


    Zobokiné Kiss Anita

                                    polgármester

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.

Megszakítás