Oldal kiválasztása

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére


A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata

A pályázat célja: 3585 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan (Szikra 46.) értékesítése

A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós

A pályázat tárgya: a lakiteleki 3585 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Az adott ingatlant kizárólag egyben lehet megpályázni. Az ingatlan értékesítésére csak abban az esetben kerül sor, ha az egész területre vonatkozóan születik érvényes ajánlat.

Az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.

Ingatlan adatai: 5334 m2 térmértékű, kivett művelési ágú, belterületi ingatlan. Az ingatlan beépített, egy kb. bruttó 250 m2 alapterületű alápincézett lakóépület áll rajta. Az ingatlanban 4 külön bejáratú lakás található, melyek területe 58 m2, 37 m2, 32 m2 és 58,5 m2. Az ingatlan Lakitelek-Tőserdő területén található, a Csöpp utcáról közvetlenül megközelíthető.

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja:  A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.).
A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK 3585 HRSZ-Ú, SZIKRA 46. INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA-FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni.

A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 25. 10.00 óra

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
  • Pályázati díj megfizetésének igazolása.
  • Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

A beérkezett pályázatok bontására  2014. április 25-én 11 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek Önkormányzata Polgármestere, vagy annak meghatalmazottja végzi. A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.

A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár alapján történik.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakitelek Polgármesterétől, Jegyzőjétől és Alpolgármesterétől személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a polgarmester@lakitelek.hu e-mail címen.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa vagy új pályázatot írjon ki.
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

Lakitelek, 2014. április 3.

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás