Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni a községi piac üzemeltetési jogát. A pályázat feltételei a következők:

Bérlet időtartama: 2012. március 1. – 2013. február 28.

A pályázatnak tartalmaznia kell a megajánlott bérleti díj teljes összegét.

A bérleti díj havi bontásban fizetendő.

A pályázatnak tartalmaznia kell a piac működtetésére és fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket a hatályos jogi és önkormányzati szabályozással összhangban.

A pályázónak a jogszabályokban előírt szakmai képesítéssel és vállalkozói engedéllyel, jogi társaság esetében tevékenységi körrel rendelkezni kell, vagy a szerződéskötés időpontjáig meg kell szerezni.

A pályázónak javaslatot kell tenni a piaci díjtételekre, illetőleg azok összegére.

A pályázóknak előzetes telefon egyeztetés alapján lehetőségük van a helyszín megtekintésére. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban kérhető, Felföldi Zoltán polgármestertől. Cím: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., Tel: 76/449-011, fax: 76/449-055.

A pályázatokat írásban, lezárt borítékban kell benyújtani 2012. február 17., 12.00 óráig Lakitelek Polgármesteréhez címezve. A borítékra rá kell írni: „PIAC PÁLYÁZAT”. Postacím: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat bármely szakaszában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

Lakitelek, 2012. február 2.

Megszakítás