Oldal kiválasztása

PÁLYÁZAT

 

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodája pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017. november 06.- 2020. június 14-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek Kiss János u. 1/a

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: óvodapedagógusi munkakör ellátása a Pedagógiai Program, az SZMSZ és a Házirend alapján

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Óvodapedagógusi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar Állampolgárság

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

Motivációs levél

•         Végzettséget igazoló dokumentumok

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Korábbi munkaviszonyra vonatkozó igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan bővebb információt Sütő Lászlóné nyújt, a 06-70/7723068-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6065 Lakitelek Kiss J. u. 1/a ).

Elektronikus úton Sütő Lászlóné ovoda@lakitelek.hu E-mail címen keresztül.

Személyesen: 6065 Lakitelek Kiss J. u. 1/a

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 2.

Megszakítás