Oldal kiválasztása

Pályázat munkahely betöltésére

Lakitelek Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

Ellátandó feladatok: Bejövő számlák, kötelezettségvállalások nyilvántartása. Banki utalásokkal kapcsolatos teendők. Bizonylatok előkészítése könyvelés számára, kontírozás.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 16. pont – pénzügyi igazgatási feladat

Ellátandó feladatok:
Bejövő számlák, kötelezettségvállalások nyilvántartása. Banki utalásokkal kapcsolatos teendők. Bizonylatok előkészítése könyvelés számára, kontírozás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat működésével kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A  jogállásra,   az   illetmény   megállapítására   és   a  juttatásokra   a   “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 
Pályázati feltételek:

 •     Magyar állampolgárság,
 •     Cselekvőképesség,
 •     Büntetlen előélet,
 •     Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-   számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és   szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés
 •     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Szöveges pályázat, motivációs levél
 • Bizonyítványok másolatai
 • Tanulmányokat igazoló egyéb okiratok másolatai
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Lakitelek címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 647/1/2011., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.
 • Személyesen: Tóth Ferencné, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a beérkezett pályázatok tartalmának értékelését követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Lakitelek Önkormányzatának honlapja – 2011. február 16.
 • Lakitelek Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2011. február 16.
Megszakítás