Oldal kiválasztása

Pályázat munkahely betöltésére

A Polgármesteri Hivatal a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  jegyzői munkakörének betöltésére.

A részletekért kattintson a Bővebben gombra!A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Lakitelek Polgármesteri Hivatalának vezetése az Önkormányzati törvény és a további jogszabályok által a jegyzői feladat és hatáskörbe utalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A  jogállásra,   az   illetmény   megállapítására   és   a  juttatásokra   a   “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 •     Magyar állampolgárság,
 •     Cselekvőképesség,
 •     Büntetlen előélet,
 •     Főiskola, igazgatásszervezői vagy Állam-és jogtudományi képesítés, vagy
  okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés
 •    Jogi vagy közigazgatási szakvizsga
 •     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •     Jegyzői, aljegyzői gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 •     Helyben lakás


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
:

 •     Pályázati kérelem
 •     Részletes szakmai önéletrajz
 •     Oklevél, bizonyítvány vagy azok hiteles másolata
 •     3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •     Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogyy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
 •     Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés megtartását.
 •     Szakmai program


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:
2011. május 8.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Lakitelek címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1085/1/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
 • Személyesen: Felföldi Zoltán, polgármester, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. .


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtásra előírt határidő lejártát követő testületi ülés. A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, de személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


A pályázat elbírálásának határideje:
2011. június 30.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Hivatalos Értesítő – 2011. április 15.Feltöltésre került a december 14-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve.

A letöltéséhez kattintson ide!

Megszakítás