Oldal kiválasztása


Polgármesteri Hivatal Lakitelek

a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Lakitelek
Igazgatási Csoport

Igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. számú mellékletében szereplő, II. besorolási osztályban előírt szakképesítéssel rendelkezik.

Ellátandó feladatok:
népességnyilvántartás, egyéb igazgatási feladatok, választással kapcsolatos feladatok, egyéb nyilvántartási és adminisztrációs feladatok,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
népességnyilvántartás, egyéb igazgatási feladatok, választással kapcsolatos feladatok, egyéb nyilvántartási és adminisztrációs feladatok,

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs készség, stressztűrő képesség, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör április 01-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2012. március 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zobokiné Kiss Anita nyújt, a 76/449 -011-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Lakitelek címére történő megküldésével (6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: igazgatási előadó
 • Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Lakiteleki Újság
 • www.lakitelek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lakitelek.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás