Oldal kiválasztása


Lakiteleken a felső tagozatos iskola és a régi óvoda tetőcseréje valósul meg. A projekt megvalósítására az Önkormányzat 19.760.000.- Ft támogatást nyert el, 10 %-os saját erő mellett.


Tetőfelújítás | Szerző: Sütő Lászlóné


Lakitelek Nagyközség Önkormányzata a Tisza-menti Intézményfenntartó Társulás gesztoraként adott be pályázatot Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug települések oktatási intézményeinek felújítására. Nyárlőrincen nyílászárók cseréje, Tiszaugon a vizesblokk felújítása, Lakiteleken a felső tagozatos iskola és a régi óvoda tetőcseréje valósul meg. A projekt megvalósítására az Önkormányzat 19. 760. 000.- Ft támogatást nyert el, 10 %-os saját erő mellett. A támogatás forrását az Önkormányzati Minisztérium biztosítja, az alábbi megosztásban kerül felhasználásra.

Lakitelek Nyárlőrinc
Tiszaug
15.987.500.- 7.362.500.- 1.350.000.-
A beruházás tervezett befejezési határideje:

Lakitelek Nyárlőrinc
Tiszaug
2009. okt.11. 2009. okt.11. 2009. okt.11.

Ezek a kivitelezési határidők sajnos azt, eredményezik, hogy a tanév elején össze kell hangolni az óvodánk működését és a kivitelezést.


Tájékoztató a szülőknek


Tájékoztatom a szülőket, hogy az óvoda nevelőtestülete és a szülői szervezet jelenlévő 8 tagjának egyetértésében a kis és középsős korú gyerekek szüleit kértük fel arra, hogy aki a gyermeke napközbeni ellátását biztosítani tudja odahaza, /anya gyesen van, vagy főállású anya, munkanélküli van a családban, stb./ az szeptember 01-től október 11-ig, előre bejelentve a hiányzást, szíveskedjen erre a másfél hónapra otthon tartani gyermekét.

A 159 felvett kisgyerekből 33 szülő tudja azt vállalni, hogy otthonában gondoskodik gyermekéről.

Azokat a gyerekeket, akiknek a szülei dolgoznak, vagy úgy nyilatkoztak, hogy nem tudják gyermekük napközbeni ellátását megoldani, az új óvoda 4 csoportjában helyezzük el.

A földszinten a Napsugár csoportot, az emeleten a Vackor csoportot, kettő felé bontva. Azt, hogy ki melyik csoportba fog „vendégeskedni” a csoportszobák ajtaján lévő tájékoztatón olvashatják a szülők. Kérjük, hogy 2009 szeptember 01-én kedden, mindenki hozzon magával váltócipőt, váltóruhát, tisztasági csomagot, és aki az óvodában alszik az pizsamát.

Várhatóan mind a négy csoport 30 vagy annál több fővel működik.

A csoportokban délelőtt 2, délután 1 óvónő gondoskodik a gyerekekről. A daduskák száma 1-1 fővel emelkedik szintenként.

Nagyon igyekszünk a lehető legkisebb fennakadásokkal szervezni az évkezdést. Az esetleges kellemetlenségekért előre is elnézést kérünk. A felújítás remélhetően bőven kárpótolja majd az, hogy a gyerekek lényegesen szebb és jobb óvodában élhetik óvodai életüket.

Kérdéseikkel forduljanak az óvónőkhöz vagy az óvoda vezetőjéhez.

Elérhetőség:
Óvoda: 449-154,         vagy  06/70-3944-404
Sütő Lászlóné óvodavezető:    06/70-7723-068  

Együttműködésük reményében: Sütő Lászlóné          


Kérdések-válaszok a régi óvoda felújításával kapcsolatban


Eddig feltett kérdések a régi óvoda tető felújításával kapcsolatban:

Itt szeretném közzé tenni azokat a kérdéseket, amelyeket személyesen illetve telefonon kaptunk a szülőktől, érdeklődőktől. Úgy gondolom, hogy másokban megfogalmazódhatnak ezek. Köszönöm, hogy a megkeresések jó szándékúak és megértőek.

1. Ha a másfél hónap alatt valami változás lesz és a gyermekemre nem tudok otthon vigyázni akkor hova tegyem?

Válasz: Ebben az esetben azonnal be kell jönni az óvodába és természetesen megkeressük annak lehetőségét, hogy óvodába járjon.

2. A nagycsoportosok mehetnek-e óvodába, ha otthon vagyok gyesen?

Válasz: Természetesen. Minden nagycsoportos megkezdi az óvodába járást szeptember 1.-én. Sőt arra kérjük a szülőket, hogy mindenképpen hozzák a nagyokat, hiszen szeptemberben megkezdődnek a gyerekek felmérései: beszédállapotuk, tanulási képességeik, mozgás fejlettségük stb.

3. Kiscsoportos lesz a kisfiam, mindketten dolgozunk, a mama nem tudja vállalni, mert beteg, vihetem-e óvodába?

Válasz: Igen. Azokat a szülőket kértük csak, akik gyermekük napközbeni elhelyezéséről otthonukban gondoskodni tudnak.

4.Mikor kezdhetünk óvodába járni? Már nagyon várjuk.

Válasz: Szeptember 01.-én kedden kezdődik a 2009/2010-es nevelési év. Már mi is nagyon várjuk a gyerekeket az oviba. Nagyon hiányzik a gyerekzsivaj a csoportszobákból, udvarról, tornateremből. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha kedden a kisgyerek valamilyen okból nem jön oviba, akkor hétfőn 11 óráig telefonon vagy személyesen be kell jelenteni. / De ezt biztosan mindenki tudja. /
Tel: 06/70-3944-404

5. Ki fogja a munkákat végezni?

Válasz: Szűcs Pál

6. Nem tudnák hamarabb befejezni?

Válasz: Szűcs Pál elmondta, hogy ha az időjárás nem szól bele a munkavégzésbe, ez a 45 nap szükséges ahhoz, hogy az eredeti terveket megvalósítsák. Ígéretet tett arra, hogy nagyon igyekeznek minél hamarabb befejezni és átadni újra a gyerekeknek egy felújított óvodát.Várom további kérdéseiket, melyekre a választ itt is közzé fogom tenni.

Elérhetőség:
Óvoda: 449-154,
vagy    06/70-3944-404

Együttműködésüket megköszönve: Sütő Lászlóné          

Megszakítás