Oldal kiválasztása

SajtóközleményA Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 2012. április 13. napján meghirdetésre került a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatás pályázata.
A pályázati felhívás és az Útmutató a kormányzati portálon (www.kormany.hu), valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján (www.munka.hu) érhető el.

A pályázóknak a pályázati adatlapot, valamint a nyilatkozatokat a www.komp.munka.hu honlapon van lehetőségük kitölteni. Ezt követően a kinyomtatott adatlapot és a nyilatkozatokat, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumokat a foglalkoztató székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjához kell benyújtani 2012. május 14. napjáig. A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról, vagy a támogatási igény elutasításáról – a munkaügyi központ igazgatójának javaslata alapján – a nemzetgazdasági miniszter 2012. június 11. napjáig mérlegelési jogkörében dönt.
A támogatás fedezetére a költségvetési törvény (a Magyar Közlönyben április 6. napján megjelent) módosításával 21 milliárd forint került átcsoportosításra a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiegészítő munkáltatói támogatás előirányzatába. A pályázati eljárás részletes szabályait a 69/2012. (IV.6.) Korm. rendelet tartalmazza.

Megszakítás