Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a Laki-Konyha Kft.

ügyvezetői tisztség betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munka törvénykönyves jogviszony

lakionyha Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői tisztség határozatlan időre szól

 A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 104.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja a Laki-Konyha Kft. munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről. Felelős a konyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik a beszerzésről a megkötött szerződések szerint. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a konyha élelmiszer biztonságáért, a konyha rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Munkabér és juttatások:

A munkabér és a juttatások megállapítása megegyezés szerint.

Kérjük, hogy a pályázó a pályázatban bérigényét jelölje meg!

 

Pályázati feltételek:

–           legalább középfokú végzettség és ezzel együtt élelmezésvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie

–           felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

            –           büntetlen előélet

            –           cselekvőképesség

            –           magyar állampolgárság

           

A pályázat elbírálásán előnyt jelent:

            –           hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

–           Lakitelek vonzáskörzetében élő, lakóhellyel rendelkező személy

Elvárt kompetenciák:

–           kiváló szintű döntési képesség, kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–           részletes szakmai önéletrajz

–           az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

–           a munkakör ellátására, a konyha vezetésére fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelések, program

–           90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

–           hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

–           nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

–           nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

 

A tisztség betölthetőségének időpontja:

A tisztség legkorábbana pályázatok elbírálását követően azonnalbetölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zobokiné Kiss Anita nyújt 06 76/449-011-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

–           Postai úton, a pályázatnak Lakitelek Önkormányzata címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Laki-Konyha Kft – ügyvezetői tisztség”.

–           Személyesen: Zádori Ivett, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Polgármesteri Hivatal 8. iroda

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 20.

Megszakítás