Oldal kiválasztása

Szivárvány Ovi

Az Eötvös Iskola Szivárvány Napköziotthonos Óvodájának hírei, aktualitások, fontos információk valamint képek a hónap eseményeiről – januárJanuári események | Sütő Lászlóné, óvodavezető


Jan. 11.: Mesélő dallamok: Címe „Itt a farsang áll a bál…”
Jan 25.: Ovi-zsaru 10:00-től az új óvodában és utána a régi óvodában.
Január hónapban megkezdődtek a DIFER mérések a tanköteles korú gyermekek körében.Februári előzetes | Sütő Lászlóné, óvodavezető


Febr. 3.: Nevelés nélküli munkanap: a nevelő-oktató munka féléves értékelése
Febr.17.: FARSANGI MULATSÁG a csoportokban
          Délután jelmezes mulatság a szülőkkel a tornateremben
Febr. 21-én Farsangi népszokások: Állat alakoskodás és Télbanya égetés


Csille Sándornét köszöntöttük nyugdíjba vonulása alkalmából | Sütő Lászlóné, óvodavezető


1968 06.12.-én 15 évesen kezdett el dolgozni a Nyárjasi Erdészetnél és 1979-ig hosszabb rövidebb ideig itt dolgozott. Ez idő alatt volt munkahelye Háziipari Szövetkezet és Szőlészeti Kutató Intézet is. 1979. január 5-től a lakiteleki óvodában dolgozott folyamatosan dajkaként. A gyermekek szeretete az utolsó munkában töltött napig töretlen maradt. Munkakedve az óvodáért való elkötelezettsége példaértékű. Az összeszámított jogviszonyai alapján megszerezte a 40 éves munkaviszonyt és úgy határozott, hogy 2011. október 1-től nyugdíjba vonul.

Irénke az óvodánkban eltöltött 33 év alatt mindvégig a régi óvodában dolgozott. Fáradhatatlan hittel, tele energiával, dolgozott azért, hogy a gyerekek biztonságban éljenek itt az óvodában. Számtalan kisgyereknek segített az öltözködésben, mosakodásban, az étkezésben. Sok-sok kisgyermeket tanított cipőt kötni és segített abban, hogy a kiságyban kényelmesen, tiszta ágyneműben aludjanak. Életének közel kétharmadát más családok gyermekének gondozásának, nevelésének szentelte. Vállalta a tanulást is ennek érdekében, hiszen sok-sok év után iskolapadba ült és elvégezte a dajka képzőt.
Nagyon jó segítője volt sok óvónőnek is. Szorgalmasan készítette elő a foglalkozásokat és a végén pedig  gyorsan helyreállította a rendet.
Sokat köszönhetünk neki azért, hogy az óvoda csoportszobái, udvara szép és tiszta. Sokszor hozta otthonról a virágokat az óvoda szebbé tételre.
Munkáját mindig a kitartás, önállóság, segítőkészség, jellemezte.
Az óvodába járó gyerekek szülei tisztelték és szerették.
Most egy újabb életszakasza kezdődik az életének. Azt mondják, ez nyugalmasabb lesz.
Nagyon jó volt, hogy itt volt közöttünk, jó szívvel fogunk visszaemlékezni az együtt töltött időkre.
Nyugdíjba vonulása alkalmából kívánunk jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket.
Az óvoda minden dolgozója nevében: Sütő Lászlóné, óvoda vezető

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárFIGYELEM!


Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2012. június 18-tól a régi óvodában fogadjuk a gyerekeket. 2012. augusztus 21-től az óvodánk zárva tart 2 hétig, a nyári nagytakarítás miatt.GÓLYA-HÍR


A Margaréta csoportos Fekete Tesszának 2012. január 8-án kistestvére született.
Neve:  Fekete  Máté Zsolt.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk nekik!


Nevelésnélküli munkanap az óvodában | Sütő Lászlóné, óvodavezető


Nevelőtestületünk 2012. febr. 3.-án tartja féléves értékelő értekezletét ezért ezen a napon nevelés nélküli munkanap lesz az óvodában.
Tekintettel arra, hogy az óvoda reggeltől estig nyitva tart, jogszabály rendelkezik arról, hogy milyen módon lehet nevelés nélküli munkanapot tartani, valamint a házirendünk is tartalmaz erre vonatkozó szabályokat.
Házirendünk erre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza:
„Intézményünkben a nevelési év folyamán maximum 5 nevelés nélküli munkanapot nevelőtestületi értekezletre, továbbképzésekre, tanulmány utakra, vendégek fogadására, ünnepekre, ünnepélyekre veszünk igénybe. Erről a szülőket legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a tájékoztatást követő 3 napon belül nyilatkozzanak, hogy igénylik-e a gyermek felügyeletét. A nevelés nélküli munkanapokon biztosítandó gyermekfelügyelet szükségességéről és módjáról az intézményvezető dönt, a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével.”
 A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében, abban az esetben, ha a gyermeklétszám 10 vagy annál kevesebb, az óvoda zárva tart.
Kérem, ha ezzel kapcsolatban kérdésük merül fel, keressenek meg.
Ismertetem a nap programját:

A délelőtt folyamán nevelőtestületi értekezlet lesz, ahol az alábbi feladataink lesznek.
1. A 2011-2012-es nevelési év első félévének áttekintése, értékelése.
–    az első félévben vezetett projekteket, témaheteket bemutatása
–    TÁMOP 3.1.7 pályázati feladatok megbeszélése, Jó gyakorlatok részletes kidolgozása.
–    a második félévre, a szülőknek és tanítónőknek tervezett bemutató foglakozások megbeszélése,
2. Az óvodai intézményegység első féléves munkájának áttekintése és értékelése.
 3. A második félév főbb feladatainak áttekintése.
 
A délután munkatársi értekezlettel folytatódik az alábbi napirendekkel.
– személyi és tárgyi feltételek alakulása
– 2012 évi költségvetés és az intézményi takarékossági intézkedések megvalósulása
– „Együtt a gyerekekért” dajkák és technikai dolgozók belső képzése.

Megszakítás