Oldal kiválasztása

Beíratkozás az óvodába | Szerző: Sütő Lászlóné


Ideje: 2009. ÁPRILIS 16-17. 8:00-16:30-ig
Helye: a Kiss J.u.1/a szám alatti új óvoda.

A beiratkozáshoz a gyerek alábbi okmányai szükségesek:
– születési anyakönyvi kivonat
– lakcím kártya
– TAJ kártya
Szükséges még a szülő személyi igazolványa.

A beiratkozásra a kisgyermeket is el kell vinni.


A Lakiteleki Óvodáért Alapítvány felhívása | Szerző: Sütő Lászlóné, Fodor Józsefné


Tisztelt Lakitelekiek!

A
Lakiteleki Óvodáért Alapítványt l993-ban az óvoda dolgozói alapították,
azzal a céllal, hogy segítsék az óvodába járó gyerekek sokoldalú
személyiség fejlesztését.

Az Alapítvány évek
óta az önök támogatásával, – melyet ezúton is köszönünk – hozzájárult
az óvoda tárgyi felszerelésének javításához. 2008-ban az alapítványunk
számlájára befizetett támogatásból alakítottuk ki a sószobát, valamint
az udvari játékok cseréjét is az alapítvány számlájára befizetett
összegből és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából
valósítottuk meg. 2009-ben legfőbb törekvésünk, olyan óvodai játszó
udvar megteremtése, mely minden tekintetben megfelel az új biztonsági
szabványoknak, ugyanakkor fejleszti a gyerekek testi képességeit és
sok-sok örömet szereznek azzal, hogy szépek, esztétikusak.

Ehhez kérjük támogatásukat. 

A Lakiteleki Óvodáért Alapítvány közcélú alapítvány.

Amennyiben céljainkat támogatni szeretné, a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-13100052 számú számlára történő befizetéssel teheti meg.

Kérjük, személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával továbbra is támogassák alapítványunkat.

Adószám: 18341618 –1-03

Rendelkező nyilatkozatot óvodánkban tudunk adni.

Köszönettel:  
Fodor Józsefné                      Sütő Lászlóné              
kuratórium elnöke                  óvodavezető


Boldog Szülinapot kívánunk, Regina! | Szerző: Óvónénik


Minden óvó néni, daduska néni, a Katica csoportos szülők és gyerekek
boldog születésnapot kívánnak Riczu Reginának, akit betegsége miatt,
hat éves születésnapján nem tudnak itt az óvodában köszönteni. Tiszta
szívből kívánják a teljes gyógyulást.

Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március


Márciusi események


Márc. 2.: Bemutató
foglalkozás a Vackor  csoportban. Témája: Discalculia prevenció
(számolási  zavar) A foglalkozást vezeti: Bekéné Kotvics Edit.

Márc. 4.:   Szülői Szervezet megbeszélést tart az új óvodában 17:00 órától.

Márc. 5.: A Nevelési Tanácsadó pszichológusa Dóró Árpád fogadja az előre bejelentkezett    gyerekeket és szüleit.

Márc. 5.: Szülői megbeszélés a Ficánka úszótanfolyamra járó gyermekek szüleinek 17:00 órakoraz új óvodában.

Márc. 9.: Indul a Ficánka úszótanfolyam a Népfőiskola tanuszodájában.

Márc. 10.: Bemutató foglalkozás a Bóbita csoportban.
Témája: Tájékozódás térben, síkban és saját testen.  A foglalkozást vezeti: Vankóné Török Katalin.

Márc. 12.: Gergely-járás: iskolába hívogató műsort adnak az első osztályosok az óvoda tornatermében.

Márc. 13.: Óvodai ünnepség Március 15-e tiszteletére, séta az emlékparkba a Kiskun Huszár hagyományőrző Egyesület tagjainak vezetésével.

Márc. 15.: Községi szintű ünnepség a Kopjafánál. Szerepel: a Katica csoport.

Márc. 16.: Bemutató foglalkozás a Pillangó Csoportban. Témája : Tanulásjáték

A foglalkozást vezeti: Ujváry Kálmánné.

Márc. 17.: Bemutató foglalkozás a Katica csoportban. Témája: Ayres-terápia
A foglalkozást vezeti: Szentirmay Tamásné.

Márc. 25.: Bemutató foglalkozás a Bóbita csoportban. Témája:

A foglalkozást vezeti: Horváth Istvánné

Márc. 31.: Bemutató foglalkozás a Pillangó csoportban. Témája: észlelés fejlesztése
A foglalkozást vezeti: Bohács Jenőné.

Márc. 31-én szakmai megbeszélést tartunk a leendő elsős tanítónőkkel.


Egyéb hírek, előzetes2009. március 28-án az óvoda zárva tart.
2009. március 28-a szombat munkanap! A január 2-át dolgozzuk le! A
szülői igényeket felmértük. A felmérés alapján ezen a napon 2 gyerek
igényelné az óvodai ellátást. A Szervezeti és Működési és Szabályzat
értelmében 10 fő alatti igény esetén az óvoda zárva tart. 

Áprilisi előzetes
Április 2. 17:00 órakor szülői értekezlet
lesz az iskolába menő nagycsoportos gyerekek szüleinek. Vendégeink
lesznek az Olajos István iskola igazgató és a leendő elsős tanító nők.

BEÍRATKOZÁS AZ ISKOLÁBA : 2009. ÁPRILIS 4-ÉN

TAVASZI SZÜNET 2009. ÁPRILIS 9-14-ig. 
Utolsó nevelési nap április 8. az első nevelési nap április 15-e.

BEÍRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA 2009. ÁPRILIS 16-17. 800-16:30-ig


Március 12. – Gergely napja |  Szerző: Sütő Lászlóné


A gergelyezést IV.
Gergely pápa (827–844) vezette be, az iskolák, diákok egyik
védőszentje, Nagy Szent Gergely (szül. Róma, 540 körül – megh. Róma,
604. március 12.) tiszteletére. Az ünnepet Gergely napon tartották meg,
amikor a falusi iskolás gyerekek házról-házra jártak, miközben daloltak
és különböző szereposztásos játékokat adtak elő. Céljuk az iskolába még
nem járó gyerekek befogása és a tanítónak szánt ajándékok összegyűjtése
volt. Akkoriban március 12-én kezdődött mindig az iskola, a nagyobb
diákok ünneplőbe öltöztek, kezükben szalagokkal feldíszített
mogyorófapálcát tartottak, kalapjukba pedig virágot tűztek. A szülők
tojással és süteménnyel ajándékozták meg a toborzókat, amit másnap
együtt fogyasztottak el. A kéregetést (mendikálás) az “Adjatok
szalonnát, omne dignum leverendum laude…” ritmusa kísérte.

Óvodánkban már több éve ezen a napon az elsős gyerekek, (tavaly volt
óvodásaink) ünnepi ruhába öltözve eljönnek és dallal, verssel az 
iskolába hívogatják a nagycsoportos gyerekeket.
A leendő iskolások is nagy izgalommal várják a rég nem látott
barátokat, nagy figyelemmel kísérik a játékukat. Névvel, jellel
ellátott szalagjaikat felkötik Gergely ágra, melyet a beiratkozáskor és
az első tanítási napon is megtalálhatnak az iskola folyosóján. A
Gergely járás az iskolások megvendégelésével és közös udvari játékkal
zárul.


” Iskolában a gyöngyélet,
 Oda a szép zászló vezet.
 Aki nem jön velünk,
 Megbánja, de majd későn”
                               – népköltés-

Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március

Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március


Március 15. nemzeti ünnepünk


Ebben az évben a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület tagjai
tették emlékezetessé nemzeti ünnepünket az óvodában. A községi
ünnepünkön Katica csoportos óvodásaink szerepeltek nagy lelkesedéssel.

Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március

Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március

Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március

Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március


Március 22. A VÍZ VILÁGNAPJA “A víz kincs!” |  Szerző: Sütő Lászlóné


Mit tehetünk a vízért?

A Víz Világnapjának elsődleges jelentősége az, hogy felhívja a
figyelmet a víz védelmére. Az óvodánkban a Víz Világnapját különféle
gyerektevékenységek szervezésével ünnepeljük. Úgy szervezzük ezt a
napot, hogy a gyerekek érezzék, hogy ez a nap más, mint a többi.
Március 19-én a Tőserdőben a Holt-Tisza partján a tiszaugi óvodásokkal
ünnepeltük együtt, a Víz Világnapját.

Ünnepi ruhánk ez alkalommal kék volt, a ruhánkra, hajunkba kék szalagot
tűztünk és gyalogosan indultunk el felfedező utunkra. A kékszalagos
erdei útvonalon megtaláltuk a talajvizet, a kanálist és a Holt-Tiszát,
majd Dr. Gácsi Zsolt erdőmérnök és munkatársai játékos formában
segítettek felfedezni a holtág élővilágát. A kilátóból „ igazi”
távcsővel kereshették a vízi világot.  A gyerekek kíváncsisága
kimeríthetetlen volt. A vízparton boldogan találtak vízi növényeket és
állatokat de megtalálták azokat a dolgokat is amelyek nem oda valók.
Örömünkre volt szeméttároló ahová bele lehetett dobni azokat.  A
kellemes és hasznos délelőttöt Horváth Istvánné és Gyuricsánné Pleva
Éva óvónők szervezték akik kettő éve végezték el a „Természetvédelem az
óvodában „ című továbbképzést.

Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 március


SZÜLŐI SZERVEZET HÍREI | Szerző: Ádám Ibolya – SzMK elnök


Kedves óvó nénik, szülők és gyerekek!

Elmúlt
a farsang, a gyerekek elégették a télbanyát, ezzel jelképezve, hogy a
telet eltemették és mindenki várja a tavaszt. A madarak már
csicseregnek és néha a napocska is kikandikál a felhők közül sokakat
arra serkentve, hogy végre ki lehet mozdulni a fűtött szobából.

A farsangi buli nagyon jól sikerült, köszönjük valamennyi kedves
szülőnek a segítséget, a munkát és a támogatást. Összejöveteleink
bevételei nagyon  sokfelé osztódnak, a mikulástól egészen a ballagásig
szinte valamennyi óvodás programot támogatunk, ha valakit részletesen
érdekelnek a számszerű adatok a szülői szervezet tagjai erről
felvilágosítást tudnak adni.
Elbúcsúztunk Hegedűsné Berze Noémitől, köszönjük eddigi lelkes
munkáját, helyét Dombiné Kugelmann  Edina vette át, sok szeretettel
várjuk összejöveteleinken.

FOGJUNK ÖSSZE KEDVES SZÜLŐK!

Talán mindenki hallott már arról, hogy játszótereinknek Uniós
szabványnak kell megfelelniük. A helyzet az, hogy Lakiteleken semmilyen
játszótér nincs és ha összefogunk és a „Főzzön 8 játszóteret!” pályázaton
elindulunk, talán mi is  büszkélkedhetünk majd egy olyan játszótérrel
ahol óvoda után vagy hétvégén a gyerekek biztonságosan játszhatnak.

Ezért az óvoda csoportjai között versenyt hirdetünk,
hogy ki gyűjti össze a legtöbb vonalkódot. Egy pályázathoz minimum 1000
g Delikát8 ételízesítő vonalkódja szükséges, de ez akár több kisebb
kiszerelés vonalkódjából is összegyűjthető. Tavaly Drávapiski, a 97 fős
település lakói összesen 333 kg ételízesítő vonalkódját gyűjtötték
össze.

Minden
csoportba elhelyezünk egy dobozt, ebbe lehet gyűjteni a vonalkódokat,
amit mindenki úgy vágjon ki, hogy a kiszerelés nagysága is látszódjon.
(250 g vagy 100 g stb.)
A
legtöbb mennyiségű vonalkódot összegyűjtő csoport 5000,-Ft-ban részesül
a szülői szervezettől. Akciónk 2009. május 24-ig tart és a végeredmény
a ballagáson lesz kihirdetve
.

Keressük meg ismerőseinket, barátainkat, nagymamákat és szomszédokat, a sok kicsi itt sokra mehet.

A hivatalos játék időtartama 2009. augusztus 15-ig tart, de a nyári
szünet miatt óvodánkban ezt májusig hirdetjük. Természetesen ezt
követően is gyűjthető a vonalkód, az Univer boltban már eddig is
gyűjtöttek és pályáztak is a beérkezett vonalkódokkal. A részletek a www.delikat.hu  weboldalon megtekinthetők. 

Mosolygós, szép napokat kívánok mindenkinek!

Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március

Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március
Óvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 márciusÓvodai hírek - 2009 március


Ficánka úszótanfolyam és vízhez szoktatás | Írta: Bekéné Kotvics Edit


A tanév második félévében az új óvoda földszinti csoportjai kezdik meg
a vízhez szoktatást. A nagycsoportosok péntek délelőttönként az
iskolabusszal látogatnak ki a Népfőiskola Tanuszodájába.

Ezekre a napokra (márc.20., 27., ápr.3., 17.) szükséges felszerelés: fürdőruha, törölköző, papucs, úszósapka.

A FICÁNKA úszótanfolyam Gergely Péter úszás oktató vezetésével március
9-én hétfőn kezdődött. A 10 alkalomból álló ciklus célja a már
elsajátított kar és lábmozgások koordinálása, valamint az eszköz
nélküli úszás!

2009. március 5-én 1700 órakor az új óvodában az úszótanfolyamon
résztvevő gyermekek szüleinek megbeszélést tartottunk.

Megszakítás