Oldal kiválasztása

Nyílt levél
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete
részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 13. napján tartott ülésén úgy döntött, hogy polgármesteri munkám elismeréseként a törvényben meghatározott háromhavi végkielégítés mellett további háromhavi végkielégítést állapít meg.

A Képviselő-testület csütörtöki döntését köszönettel veszem, azonban a végkielégítés összegét nem kívánom felvenni, arról írásban lemondok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csütörtökön megszavazott végkielégítésem teljes összegét, valamint az ahhoz tartozó járulék költséget is Lakitelek egyházai, önszerveződő közösségei, egyesületei és alapítványai között ossza fel.

Polgármesteri tevékenységem alatt mindig kiemelt figyelmet fordítottam településünk civil kezdeményezéseinek támogatására, azok felkarolására. Hiszek abban, hogy a csütörtökön megszavazott végkielégítésem teljes összege jó célra kerül majd felhasználásra. A döntés joga a Képviselő-testületé.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tájékoztasson arról, melyik önszerveződő közösség, illetve civil szervezet kapott támogatást végkielégítésem összegéből.

Köszönöm támogatásukat.

2014. november 14.

Felföldi Zoltán sk.
volt polgármester

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás