Oldal kiválasztása
 Földművelés

Lakitelek nagyközség területének mintegy 80 %-a mezőgazdasági rendeltetésű földterület. A földek minősége nagyon eltérő. A jellegzetes kiskunsági futóhomoktól az agyagos földeken át a Tisza menti öntéstalajig sokféle talaj található. A föld minősége jelentősen meghatározza a termesztett növénykultúrákat is.

A művelés alá vont 5050 hektár terület közel fele, 2308 hektár szántóföldi művelésű.

Jelentős arányt képvisel a gyep, legelőterület is, amely elsősorban a Tisza árterületéhez tartozó “Kisrét” területére korlátozódik.

A környék jellegzetes homoki borainak (Szikrai Leányka, Cserszegi Fűszeres) alapanyagául szolgáló szőlő 332 hektár területen terem.

A helyi termelőszövetkezet, a SZIKRA TSZ. felszámolását követően a gyümölcsösök alapterülete jelentősen csökkent. Számos barackültetvényt, almást szüntettek meg az exportlehetőségek csökkenését követően.

Az utóbbi években a helyi feldolgozóipar újraéledése ugyanakkor kisebb lökést adott a gyümölcstelepítésnek, mintegy útmutatásként szolgálva a jövő minőségi gazdálkodásának.
 
Megnevezés Terület (ha)
Lakitelek összes területe 5496
belterület 289
Oncsa-Kapásfalu 19
Tőserdő 138
   
Mezőgazdasági művelés alatt áll 5050
szántó 2308
szőlő 246
gyümölcs 332
gyep 243
erdő 1466
egyéb 455
 

 

Hagyományos növények termelésének megoszlása a 200. évbenTerület (ha)
kukorica 700
silókukorica 100
napraforgó 70
burgonya 10
zöldségfélék 90
búza 210
rozs 20
tritikálé 80
őszi árpa 110

A meglévő növénykultúrák terméseredményeire elsősorban az aszály a meghatározó tényező. A szokásos évi 450-500 mm csapadékkal szemben az utóbbi években csupán 200 mm-t mértünk a térségben.

 

Állattenyésztés

Az állatállomány községünkben csökkenő tendenciát mutat, illetve bizonyos állatfajok esetében évek óta azonos szinten van.

Állatállomány megnevezése Darabszám
Szarvasmarha 884
sertés 1400
20
juh 2500
baromfi 10000

 

Megszakítás