Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. július 31-én (kedden) 8:00 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Sallai András képviselő eskütétele.
Előadó: Boros Józsefné Helyi Választási Bizottság elnöke

2./ Javaslat Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnökének megválasztására.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ Javaslat Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság külső nem képviselő tagjának megválasztására.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

4./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

5./ Lakitelek Önkormányzata „a vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatás” kapcsán benyújtani kívánt pályázatáról.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester


Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

Lakitelek, 2012. július 30.

Felföldi Zoltán
polgármester


9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti
szerződés módosítása.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

           10./
Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének

                 
felfüggesztése ellen indított akcióhoz.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

         11./
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program
tárgyában.

               Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Megszakítás