Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. július 19-én (csütörtökön) 14:00 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Lakitelek Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004./V.27./ rendelet módosításáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2./ „Kerékpárút hálózat fejlesztése Lakiteleken a 44. sz. főút mentén” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-000)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

3./ Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület  kölcsönfolyósításról döntés.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4./ Céltartalék felhasználási szabályzat módosításáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5./ Kötvényforrás hozamának felhasználása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6./ A 10/2012.(II.02.) határozat módosítása. (likvid hitel)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7./ Javaslat a IV. Széna vagy Szalma Hagyományőrző Fesztivál és Kézműves Vásár rendezvény megszervezésének elismerésére.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8./ Lakitelek 0200/30 hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásnak megindítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9./ Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10./ Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

11./ Lakiteleki Közvilágítási  Beruházási Kft által a közvilágítás korszerűsítéséhez indítandó közbeszerzési eljárás anyagainak megtárgyalása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester


Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

Lakitelek, 2012. július 12.

Felföldi Zoltán
polgármester


9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti
szerződés módosítása.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

           10./
Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének

                 
felfüggesztése ellen indított akcióhoz.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

         11./
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program
tárgyában.

               Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Megszakítás