Oldal kiválasztása

Meghívó

 

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 22-én, (szerdán) 15.00 órakor tartja soron következő rendes ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

NAPIREND:

1. Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Másolatkészítési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Együttműködési Megállapodás megkötése a GYÓGY-ÁSZ Kft.-vel a lakiteleki lakosok laborvizsgálati díjának átvállalására
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. Orvostechnikai eszközök bérleti szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. Testvértelepülési Együttműködési Megállapodás
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. A 2020. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Polgármester 2020.évi szabadságolási ütemtervének elfogadása és tájékoztatás a 2019. évi szabadság ütemtervtől eltérő igénybevételéről
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. „LAKITELEK AZ OTTHONOD!” tanulmányi ösztöndíjpályázat kiírása
Előadó: Madari Róbert polgármester

9. Egyéb ügyek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

10. Lakitelek Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan vagyoni besorolásának módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

11. Alapítói hozzájárulás megadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

12. Önkormányzati lakás bérbeadása közérdekű céllal
Előadó: Madari Róbert polgármester

13. Rendszergazdai feladatok ellátására szóló megbízási szerződés kötése
Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2020. január 20-án, (hétfőn) 15.00 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2020. január 16.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 Az előterjesztések egyben letölthetők: innen

Megszakítás