Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. március 28-án (csütörtök) 14:30 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

NYÍLT ÜLÉS 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 6/2016.(II.26.) számú rendelet módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolója 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. Beszámoló az MVM Lumen Kft. 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. A 2024/2025-ös nevelési évre az óvodai intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek beszámolója 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Támogatási megállapodás a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Lakitelek Önkormányzata és intézményei közbeszerzési terve a 2024. költségvetési évre

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Önkormányzatok a Lakhatásért felhívás keretében pályázat benyújtása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. Közmeghallgatás, falugyűlés és külterületi fórum időpontjának meghatározása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. A Lakitelek, 039/16. hrsz. alatti ingatlan átvétele az NFK-tól

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Lakitelek Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Együttműködési megállapodás kötése a Lakiteleket Tiszaalpárral összekötő kerékpárút tervezésének beszerzésére, a tervezési költségek viselésére

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. A Lakitelek, Világosi dűlő 1. (0244/1 helyrajzi számú) ingatlanon lévő tanya épület rendeltetésének módosításához településképi hozzájárulás

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. A Lakitelek, Árpádszállási út 45. (4315 helyrajzi számú) ingatlanon lévő lakóépület garázsának rendeltetésének módosításához településképi hozzájárulás

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Egészséges települési talajok (HuMUS) felhívás keretében pályázat benyújtása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. TOP_Plusz-1.1.3-21-BK1-2023-00011 azonosítószámú, „Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken” című pályázat tervezési feladatainak ellátása tárgyában szerződéskötés

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. „Virágos Lakitelekért” versenykiírás 2024. évre

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Tájékoztatás NKA Közművelődés Kollégiuma pályázati felhívás keretében pályázat benyújtásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Egyéb ügyek

Előadó: Madari Róbert polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. Felterjesztés a Népművészet Mestere díjra

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. Elővásárlási jognyilatkozat – Lakitelek, Cinke utca 14.

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Civil Szervezetek részére támogatás megítélése

Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2024. március 28-án (csütörtök) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2024. március 25.
         Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                        polgármester

 Az előterjesztések ide kattintva egyben letölthető.

Megszakítás