Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 15-én (csütörtök) 14:30 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

NYÍLT ÜLÉS

  1. Lakitelek Önkormányzatának 2024. évi költségvetése

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. A Gondozási Központ intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 10/2017.(III.30.) rendelet módosításáról

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2023. évi tevékenységéről

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Beszámoló a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület 2023. évi tevékenységéről

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Beszámoló a Lakiteleki Települési Értéktár Bizottság 2023. évi tevékenységéről

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Beszámoló a Gondozási Központ 2023. évi tevékenységéről

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Beszámoló a Arady Aranka Könyvtár 2023. évi tevékenységéről valamint a 2024. évi munkaterv

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Beszámoló a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2023. évi munkájáról

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtér 2023. évi munkájáról

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. A 2023/2024-es nevelési évre az intézmények nyári zárva tartási időpontjának meghatározása

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Turisztikai egységek 2024-es árjegyzékek elfogadása

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Pályázat kiírása lakiteleki bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezetek 2024. évi támogatására

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. évi szünidei gyermekétkeztetés

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Cafetéria juttatás 2024. évben

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Lakitelek, Dr. Kiss Ágoston utca stabilizálási munkálataihoz kivitelező kiválasztása

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Szikra Horgászegyesület beszámolója 2023. évi tevékenységéről

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Tájékoztató a 2023. II. félévben megkötött szerződésekről

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Egyéb ügyek

    Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. ZÁRT ÜLÉS
  1. A lakiteleki 1334/2 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítése

  Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. február 15-én (csütörtök) 13:30 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2024. február 9.
         Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                        polgármester

 Az előterjesztések egyben letölthető:

Megszakítás